katafalk

Výraz (slovo) katafalk a má tento význam:

vyvýšené pietní místo pro vystavení rakveDalší slova začinající na písmeno K

Slova s podobným názvem: apokatastáza, kata-, katabolizmus, katageneze, katakana

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.