Slova začinajíci na K

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno K

karbamid

 

močovina

karbaník

 

náruživý hráč karet

karbid

 

sloučenina uhlíku s kovem nebo polokovem

karbon

 

"1. útvar mladších prvohor; 2. usazenina tuhých zbytků paliva a olejů na vnitřních stěnách součástí spalovacích motorů"

karbonace

 

"způsob zušlechťování textilií; umělé sycení např. piva oxidem uhličitým; konzervace dřeva opalováním"

karbonát

 

"1. uhličitan; 2. černá odrůda diamantu"

karbonizace

 

"1. druh fosilizace, uhelnatění, zuhelnatění; 2. zahřívání organických látek za nepřístupu vzduchu, zuhelňování, zuhelnění 3. způsob odstraňování celulózových vláken z vlny"

karborundum

 

brusný materiál na bázi karbidu křemíku

karbovanec

 

měnová jednotka Ukrajiny

karboxyl

 

jednovazná funkční skupina obsahující atom uhlíku, kyslíku a vodíku v organických kyselinách, karboxylová skupina

karbunkl

 

hnisavý zánět kůže a podkožní tkáně

karburátor

 

zařízení, ve kterém se vytváří zápalná směs pro benzinové motory

karcinofobie

 

chorobný strach z onemocnění rakovinou

karcinogen

 

látka, která vyvolává zhoubné rakovinné bujení, kancerogen

karcinogeneze

 

vznik zhoubného bujení, kancerogeneze

karcinogenita

 

schopnost vyvolat rakovinu, kancerogenita

karcinom

 

zhoubný nádor, rakovina

karcinostatikum

 

látka zastavující růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání cytostatikum

karcinóza

 

celkové zachvácení organizmu rakovinou

kardamom

 

zázvorovitá rostlina, koření

kardan

 

cardanův kloub, kloubový hřídel

kardiak

 

člověk trpící chronickou srdeční chorobou

kardialgie

 

"bolest žaludku; bolest v krajině srdeční"

kardiální

 

srdeční

kardie

 

česlo, vyústění jícnu do žaludku

kardinál

 

hodnostář římskokatolické církve oprávněný volit papeže

kardinální

 

hlavní, podstatný, rozhodující

kardio-

 

první část složených slov mající význam srdce, srdeční

kardiocentrum

 

zdravotnické zařízení pro výzkum a léčbu nemocí srdce

kardiologie

 

lékařský obor zabývající se chorobami srdce

kardiomyopatie

 

onemocnění srdeční svaloviny vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečních rytmů

kardioplegie

 

zastavení činnosti srdce, zástava srdce, srdeční mrtvice

kardiostimulátor

 

přístroj k srdeční stimulaci elektrickými impulzy

kardiovaskulární

 

týkající se srdce a cév

karditida

 

zánět srdce

karé

 

"1. obdélníkový kanton na vlajce; 2. čtvercový útvar společenských figurálních tanců; 3. vepřová pečínka, vepřové maso ze hřbetu"

karence

 

"1. dočasné čekatelství, dočasné vyloučení z platnosti pojistky; 2. lhůta, po kterou sportovec nesmí startovat po ohlášení přestupu; 3. nedostatek některé živiny nebo látky vyvolávající chorobný stav"

karfiol

 

karfiól - květák

kargo

 

"lodní náklad, zboží přepravované lodí; pojištění lodního nákladu; hromadná zásilka"

kari

 

jemně mletá orientální směs různých druhů koření

karibu

 

druh soba

kariéra

 

"rychlý postup v zaměstnání; vzestupná úspěšná životní dráha; dosažený úspěch"

kariérista

 

ctižádostivý člověk podřizující všechno vlastní kariéře

karies

 

"zubní kaz; dlouhodobý zánět kosti, kostižer"

karikatura

 

"zkratkovitá kresba přehánějící nápadné znaky za účelem zesměšnění; obdobně zacílený literární výtvor; nepodařený výtvor"

karikovat

 

přeháněním zesměšňovat

karimatka

 

tepelně izolační plastová podložka

karma

 

"1. plynový průtokový ohřívač vody; 2. Karma"

karman

 

v indickém náboženství zákon řídící lidský osud, zejm. převtělování, karma

karmelitán

 

člen žebravého mnišského řádu

1 2 3 4 5 6 7 8 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.