Slova začinajíci na K

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno K

kampbelka

 

druh nosného plemena kachen

kampelička

 

český venkovský peněžní družstevní ústav

kampus

 

vysokoškolské území (prostranství včetně budov), areál vysoké školy

kamufláž

 

utajování, maskování

kanabis

 

konopí

kanalony

 

těstoviny tvaru čtverce o stranách asi 12 cm

kanasta

 

druh karetní hry

kanát

 

podzemní kanál pro rozvod vody z horských studní

kanava

 

řídká bavlněná tkanina vhodná na výšivky

kancer-

 

první část slov mající význam rakovina, rakovinový

kancerogeneze

 

vznik zhoubného bujení, karcinogeneze

kancerogenita

 

schopnost vyvolat rakovinu, karcinogenita

kancionál

 

zpěvník duchovních písní

kancléř

 

"titul vysokého úředníka; představený významného úřadu, kanceláře; v některých státech předseda vlády"

kancléřství

 

významný, nejvyšší úřad

kancóna

 

forma milostné písně nebo básně

kandahár

 

lyžařské lankové vázání

kandela

 

jednotka pro svítivost

kandelábr

 

"stojan pouliční svítilny; ozdobný svícen"

kandidát

 

"uchazeč o funkci, pracovní místo; k. věd - vědecká hodnost, zkratka CSc."

kandidátka

 

seznam osob navržených na funkci

kandidatura

 

"1. ucházení se o funkci; 2. vědecká hodnost kandidáta věd, zkratka CSc."

kandidóza

 

infekce vyvolaná kvasinkou žijící běžně v trávicím ústrojí a pochvě, moniliáza

kandovat

 

proslazovat, kandysovat

kandys

 

rafinovaný řepný cukr ve velkých krystalech

kandyt

 

tvrdý bonbon ze sacharózy a škrobového sirupu

kanelura

 

svislý žlábek na dříku sloupu nebo pilíře

kanibal

 

lidojed

kanibalizmus

 

lidojedství, antropofagie

kankán

 

francouzský výstřední tanec s vysokým přednožováním

kánoe

 

"indiánský člun; sportovní člun poháněný pádlem"

kanon

 

druh děla s dlouhou hlavní

kaňon

 

hluboké údolí s příkrými až svislými svahy

kánon

 

"1. měřítko, pravidlo, soubor zásad; 2. ustanovení církevního práva, rozhodnutí církevního sněmu; 3. druh bohoslužebného zpěvu; 4. sled dvou i více hlasů opakujících tutéž melodii; 5. představa o ideálních proporcích"

kanonáda

 

dělostřelecká palba

kanonický

 

odvozený, vztahující se ke kánonu, chovající se podle kánonu

kanonika

 

soubor pravidel platných v určité oblasti

kanonizace

 

svatořečení

kanonizovat

 

svatořečit

kanonýr

 

"dělostřelec; střelec"

kanovník

 

kněz vykonávající slavnostní liturgické funkce v určitém kostele

kantabilita

 

zpěvnost, kantabilnost

kantáta

 

"rozsáhlejší obv. oslavná hudební skladba; oslavná báseň"

kantilace

 

zpívané čtení liturgického textu

kanton

 

"1. vyšší územně správní jednotka ve Švýcarsku; 2. čtyřúhelníkové pole v horním levém rohu vlajky nebo praporu"

kantor

 

učitel

kantýna

 

jídelna

kanyla

 

jemná trubička zaváděná do těla

kanystr

 

plechová nebo plastová nádoba na skladování a přepravu kapalin

kaoliang

 

významná obilnina teplých oblastí, čirok, sorgo

1 2 3 4 5 6 7 8 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.