Slova začinajíci na K

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno K

kaolin

 

hornina obsahující kaolinit, surovina pro keramický průmysl

kaolinit

 

jílový minerál v kaolinu, surovina pro keramický průmysl

kaon

 

elementární částice patřící mezi mezony

kap

 

"1. pláštěnka, přehoz; 2. mys"

kapacita

 

"1. schopnost něco pojmout, obsáhnout; výkonnost, schopnost něco vykonat; 2. nosnost, únosnost; 3. znamenitý odborník"

kapacitance

 

reaktance ideálního kondenzátoru

kapacitor

 

kondenzátor

kaparovník

 

středozemní trnitý keř

kapary

 

nerozvitá poupata kaparovníku užívaná jako pochutina

kapela

 

hudební těleso (obv. zábavní, taneční, lidové, pochodové)

kaper

 

"námořní lupič, pirát; loď provádějící za války zajímání nepřátelských nebo neutrálních lodí"

kapilára

 

"1. trubička s nepatrným vnitřním průměrem; 2. vlásečnice; 3. jemný průduch v půdě"

kapilarita

 

vzlínavost

kapitace

 

daň z hlavy, poplatek za jednu osobu

kapitál

 

"1. finanční nebo jiná aktiva, např. pracovní síla, hmotná aktiva; 2. vytlouci k. - využít něčeho"

kapitála

 

"1. písmeno velké abecedy ve výšce písmen malé abecedy, kapitálka; 2. hlavice sloupu nebo pilíře obv. plasticky zdobená, kapital"

kapitalizmus

 

společenský a ekonomický systém založený na maximálním využití zdrojů, soukromém vlastnictví a volném trhu

kapitální

 

"hodně veliký, pořádný; znamenitý, výborný"

kapitálový

 

"vztahující se 1. ke kapitálu; 2. ke kapitále"

kapitán

 

"vojenská hodnost; velitel letadla, lodi; vůdce, velitel; ve sportu hráč pověřený zastupováním družstva"

kapitola

 

"oddíl knihy nebo spisu; část něčeho; příběh"

kapitula

 

sbor kanovníků

kapitulace

 

"přiznání porážky, podlehnutí; vzdání se"

kapitulní

 

"vztahující se ke kapitule; k. vikář - duchovní, který zastupuje ordináře v období uprázdnění biskupského stolce"

kápo

 

"1. vůdce, hlava; 2. dozorce z řad vězňů"

kapodastr

 

posuvný pražec připevňovaný na krk drnkacího strunného nástroje, např. Kytary

kapota

 

kryt motoru dopravních prostředků

kapotovaný

 

opatřený ochranným krytem

kappa

 

v řecké abecedě znak pro hlásku k

kapric

 

umíněnost, vrtoch

kapriciózní

 

náladový, rozmarný, nevypočitatelný, vrtkavý

kapsle

 

"1. rozbuška; 2. pouzdro, schránka, tobolka"

kapucín

 

"1. člen žebravého mnišského řádu; 2. káva s malým množstvím mléka, kapučíno"

kapučíno

 

káva s malým množstvím mléka, kapucín

kaput

 

rozbitý, zničený, zdeptaný

kar

 

ledovcový kotel

karabina

 

krátká vojenská puška

karafa

 

široká láhev se zúženým hrdlem a obv. se zabroušenou zátkou

karaka

 

středověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, s vysokými ustupujícími nástavbami na zádi i přídi

karakul

 

"perzián; kožešina mláděte karakulské ovce"

karambol

 

srážka

karamel

 

pálený cukr

karamela

 

bonbon, cukrovinka z cukru, sirupu, mléka, popř. mletých ořechů

karanténa

 

dočasná izolace

karát

 

"stará jednotka pro hmotnost zlata, drahokamů a perel; měřítko ryzosti drahých kovů"

karate

 

japonský způsob kontaktního boje

karavan

 

obytný automobil, obytný přívěs automobilu

karavana

 

"skupina cestující společně pouští nebo řídce osídlenou oblastí; dlouhá řada lidí, zvířat, dopravních prostředků"

karavanink

 

"forma motorizmu; cestování karavanem"

karavela

 

"dvou- nebo třístěžňová plachetnice; 2. francouzské proudové letadlo"

1 2 3 4 5 6 7 8 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.