Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

ignorace

 

vědomé přehlížení, pomíjení

ignorance

 

naprostá neznalost, nevědomost, ignoranství

ignorant

 

neznalec, nevzdělanec

ignoratio elenchi

 

"neznalost dokazovaného; když je dokazováno něco jiného, než má být"

ignorovat

 

úmyslně si nevšímat, opomíjet

ignotum per ignotum

 

definování neznámého opět neznámým

iguanodon

 

vyhynulý druh obrovských býložravců

igumen

 

představený pravoslavného kláštera

ihrám

 

"1. pokrývka hlavy indických žen;2. oděv mohamedánského poutníka na cestě do Mekky"

ichno-

 

první část složených slov mající význam stopa

ichnofosilie

 

fosilní stopa po činnosti organizmu, bioglyf

ichnogram

 

otisk stopy nohy nebo šlépějí

ichnologie

 

nauka o zkamenělých stopách živočichů

ichtyo-

 

první část složených slov mající význam ryba, rybí

ichtyofág

 

živočich živící se rybami

ichtyografie

 

popis ryb

ichtyologie

 

nauka o rybách

ichtyóza

 

vrozená vada, rohovění kůže projevující se její suchostí a šupinatostí

ikebana

 

umělecké aranžování rostlin (zejména květin) v nádobách, symbolizující oblohu, člověka a zemi

ikona

 

"1. náboženský obraz ve východních církvích; 2. grafický symbol užívaný jako nabídka pro volbu činnosti počítače"

ikonizace

 

"nahrazování nápisů stylizovanými zobrazeními; užívání ikon při komunikaci s počítači"

ikono-

 

první část složených slov mající význam obraz, ikona

ikonodulie

 

uctívání obrazů svatých, ikonolatrie

ikonografie

 

obrazopis, nauka o námětech výtvarného umění

ikonoklazmus

 

obrazoborectví

ikonolatrie

 

uctívání obrazů svatých, ikonodulie

ikonologie

 

nauka o výkladu výtvarných děl

ikonometrie

 

fotografické vyměřování

ikonostas

 

stěna se třemi vchody oddělující v řeckokatolických a pravoslavných chrámech oltářní část od prostoru pro věřící

ikozaedr

 

dvacetistěn

iktus

 

"1. úder; náhlý těžký záchvat, úžeh, mrtvice; i. paralytický - náhlé ochrnutí; 2. metrický přízvuk, rytmicky důrazná slabika verše"

ilace

 

vnesení movitých věcí do najatého domu

ilegalita

 

tajná, zákony nepovolená aktivita osob nebo skupin, nezákonnost

ilegální

 

nezákonný

ilegitimní

 

neoprávněný, nezákonný, protiprávní, neplatný

ileitida

 

zánět kyčelníku

ileo-

 

první část složených slov mající

ileostomie

 

umělý vývod tenkého střeva břišní stěnou

ileum

 

dolní část tenkého střeva

ileus

 

neprůchodnost střev

ilit

 

bílý nebo nažloutlý šupinatý jílovitý nerost

iluminace

 

"velké slavnostní osvětlení; knižní malba, zejm. středověká výzdoba rukopisných kodexů"

ilustrace

 

"kresba nebo malba jako doprovod k tištěnému textu; názorný příklad"

ilustrativní

 

znázorňující, názorný, objasňující

iluviace

 

pohyb látek do určité části půdního profilu, kde se akumulují

iluze

 

"nesprávná představa, mylný vjem; vidina, přelud"

iluzionista

 

"snílek, podléhající vidinám; varietní kouzelník, eskamotér"

iluzionizmus

 

"podléhání iluzím; názor, že svět je pouhé zdání; opticky přesvědčivé zobrazení věcí nebo dějů na ploše obrazu, fresky, reliéfu"

iluzivní

 

"existující jen v představě, vymyšlený, neskutečný; zdánlivě vzbuzující dojem skutečnosti; věřící nesprávným představám"

iluzorní

 

"neskutečný, neuskutečnitelný, marný, nemožný; pochybný, nejistý"

1 2 3 4 5 6 7 8 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.