Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

image

 

"obraz, podoba, představa, idea; celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost"

imaginace

 

fantazie, obrazotvornost, obrazivost

imaginární

 

vymyšlený, pomyslný, neskutečný, zdánlivý

imaginativnost

 

fantazie, obrazotvornost, obrazivost, imaginace

imaginizmus

 

anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století

imago

 

vyvinutý a pohlavně dospělý hmyz

imám

 

"1. nejvyšší autorita náboženská nebo světská v islámských zemích; 2. muslimský vládce; 3. předříkávač denní muslimské modlitby v mešitě; 4. titul vynikajících muslimských učenců"

imámit

 

přívrženec největší šůtské sekty

imanence

 

vnitřní příslušnost nepřesahující věc, svět, možnou zkušenost

imanentní

 

něčemu příslušné, vnitřní, bytostně vlastní

imatrikulace

 

"zápis do matriky nebo do jiného seznamu; slavnost při tomto zápisu"

imaturita

 

nezralost, nedonošenost novorozence

imažinizmus

 

ruský básnický směr 20. let 20. Století

imbecil

 

"duševně zaostalý člověk; blbec"

imbecilita

 

středně těžký stupeň slabomyslnosti

imbibovat

 

nasávat tekutinu

imbreviatura

 

protokol o právním pořízení provedený veřejným notářem podle konceptu listiny

imbroglio

 

"zmatek, nepořádek stav rozkladu, rozvrat; současné seskupení několika rytmů v téže skladbě; postupný nástup několika melodií různě akceptovaných"

imediátní

 

bezprostřední, přímý

imenzita

 

nezměrnost, nekonečnost, obrovitost

imerze

 

ponoření, vnoření

imigrace

 

"přistěhovalectví, přistěhování; dovoz kapitálu"

imigrant

 

přistěhovalec

imise

 

"množství znečišťujících příměsí ve vzduchu; právo účinky jednání nebo činnosti, které ruší cizí subjekt, např. Souseda"

imitace

 

napodobování, napodobenina

imitance

 

společný název pro impedanci a admitanci

imobilární

 

nemovitý

imobilie

 

nemovitost

imobilita

 

nehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost

imobilní

 

"nehybný; nemovitý (majetek), těžko použitelný, vázaný (vklad)"

imortalita

 

nesmrtelnost

impakce

 

"narážka, srážka, kolize; nárazová síla"

impaktit

 

sklovitá látka vznikající při dopadu meteoritu

impaktní

 

vzniklý dopadem na povrch kosmického tělesa sluneční soustavy

impasto

 

způsob malby spočívající v nanášení silné vrstvy barev

impedance

 

komplexní veličina charakterizující obvod střídavého elektrického proudu, popř. mechanický kmitavý obvod

imperativ

 

příkaz, požadavek jaz. rozkazovací způsob

imperativní

 

"rozkazovací; důrazný"

imperátor

 

"vojevůdce, čestný titul pro vítěze; titul císaře"

imperfektní

 

nedokončený, neúplný, nedotažený, nedokonalý

imperfektum

 

slovesný čas vyjadřující neukončený děj nebo průvodní děj minulý

imperializmus

 

velmocenská, dobyvačná, rozpínavá, obv. militantní politika státu

impérium

 

velká říše

impermeabilita

 

neprostupnost, nepropustnost

impertinence

 

neslušnost, drzost, nestoudnost

impetigo

 

chrásty, infekční kožní onemocnění projevující se zánětlivými puchýřky a stroupky

implantace

 

"1. chirurgické přenesení, vsazení živočišné tkáně nebo orgánu, zavedení cizího orgánu; 2. zachycení nádorových buněk ve tkáni; 3. uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní sliznici"

implantát

 

orgán nebo jeho část přenesený do organizmu

implantovat

 

"vpravovat implantát do organizmu, provádět implantaci; vkládat myšlenku nebo úmysl"

implementace

 

"uskutečnění, naplnění, realizace; dostání závazku"

1 2 3 4 5 6 7 8 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.