Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

izonefa

 

izolinie celkové oblačnosti

izopora

 

izolinie ročních změn některých složek magnetického pole Země

izoprén

 

"1. nenasycený uhlovodík, základní jednotka přírodního kaučuku; 2. materiál k výrobě speciálních oděvů"

izoseista

 

izolinie stejné intenzity zemětřesení

izostáze

 

hypotéza o rovnovážném rozložení hmot v zemské kůře

izosylabizmus

 

stejnoslabičnost

izoterma

 

"1. křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě; 2. izolinie teploty vzduchu"

izotermický

 

probíhající při stálé teplotě

izotermie

 

jev, kdy v určité vrstvě atmosféry se teplota s přibývající výškou nemění

izoton

 

člen skupiny nuklidů se stejným počtem neutronů a s různým protonovým číslem

izotopy

 

nuklidy téhož chemického prvku se stejným počtem protonů, ale s různým počtem neutronů v atomovém jádru

izotropie

 

jev, kdy nezávisí na směru, v němž se fyzikální vlastnosti látky měří

izotyple

 

existence látek, které vytvářejí krystaly stejného typu, ale nemohou vytvářet směsné krystaly

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.