Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

involuce

 

"omezování, zanikání; lék. atrofie tkání jako příznak stárnutí; mat. zobrazení rovnající se zobrazení inverznímu, které ale není identické"

inzerát

 

krátké placené oznámení, reklama v tisku

inzula

 

"1. ostrov; 2. mnohopatrový dům bez atria; 3. dům nebo uzavřený blok velkých obytných domů ohraničený ze všech stran ulicemi"

inzulin

 

"hormon produkovaný slinivkou břišní regulující obsah cukru v krvi; jeho nedostatek způsobuje cukrovku"

inzultace

 

"urážka, potupa; ve sportu napadení rozhodčího"

inženýr

 

"1. absolvent vysoké školy technického, ekonomického a zemědělského směru; zkratka ing., Ing.; 2. funkce technického vedoucího ve výrobních podnicích"

ion

 

elektricky nabitá částice nesoucí elementární náboj

ionex

 

měnič iontů, iontoměnič

ionizace

 

vznik iontu, obvykle odtržením elektronu od neutrální částice

ionizační

 

související s ionizací

ionizátor

 

činitel, zařízení způsobující ionizaci

ionizovat

 

působit ionizaci

ionizující

 

způsobující ionizaci

iono-

 

první část složených slov mající význam iont, iontový

ionosféra

 

ionizovaná vrstva zemské atmosféry nad stratosférou

iontoforéze

 

léčebná metoda, při které jsou např. do kloubů zaváděny ionty léků

iontový

 

složený z iontů, např. i. nápoj

ipon

 

bod v džudu nebo v karate

ipsace

 

pohlavní sebeukájení, masturbace, onanie

IQ

 

inteligenční kvocient, zjednodušené číselné označení úrovně inteligence určité osoby

iracionalita

 

nerozumnost, nepochopitelnost rozumem, logikou

iracionalizmus

 

názor o nedostatečnosti rozumového poznání

iradiace

 

"1. ozařování zejm. ultrafialovými paprsky; 2. zdánlivé zvětšení rozměrů osvětleného předmětu proti temnému pozadí a naopak; 3. vystřelování bolesti z postiženého místa do vzdálenějších oblastí"

ireálný

 

nereálný, neskutečný, neuskutečnitelný, vymyšlený

iredenta

 

šovinistické hnutí za připojení části jiného státu s vlastní národnostní menšinou

iregularita

 

nepravidelnost, protiprávnost, výjimka z pravidel

irelevance

 

nezávažnost, nedůležitost, zbytečnost

irelevantní

 

bezvýznamný, nepodstatný, vedlejší

irénický

 

hlásající mír, mírový

irénizmus

 

úsilí o mír, klid, nenásilnost, smíření (zejm. církevní a konfesionální)

ireverzibilita

 

"nevratnost procesu nebo reakce; nezrušitelnost,neodvolatelnost, nenapravitelnost"

ireverzlbilní

 

nevratný, probíhající jen v jednom směru

irido-

 

první část složených slov mající význam iris, oční duhovka

irigace

 

"zavlažování půdy, zavodňování;lék. závlaha, výplach"

irigátor

 

nástroj k provádění výplachu dutých tělesných orgánů

irigo-

 

první část složených slov mající význam výplach, výplachový

iris

 

"1. oční duhovka; 2. kosatec"

iritace

 

dráždění, podráždění, rozčilení

iritovat

 

popuzovat, znervózňovat, rozčilovat, dráždit

irizovat

 

"třpytit se, hrát duhovými barvami; dávat něčemu duhové zabarvení"

iron man

 

"""železný muž, sportovec, který během 24 hodin absolvuje 3,8 km plavání,180 km jízdy na kole a maratónský běh"

ironický

 

jízlivý, posměšný

ironie

 

úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch

ironizovat

 

skrytě se vysmívat, zesměšňovat předstíráním nevědomosti

ischemický

 

týkající se místní nedokrevnosti tkáně a orgánu vedoucí k poškození až smrti

ischemie

 

místní nedokrevnost tkání nebo orgánů

ischialgie

 

bolesti v průběhu sedacího nervu,ischias

ischias

 

bolesti v průběhu sedacího nervu, ischialgie

ischurie

 

chorobné zadržování moči

islám

 

muslimské monoteistické náboženství uznávající boha Alláha

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14  < >

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.