Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

indoor

 

"domácí, vnitřní; sport halový, sálový"

indosament

 

písemný převod vlastnictví cenného papíru, rubopis

indosant

 

převodce rubopisu, původní vlastník cenného papíru

indosát

 

ten, na koho se cenný papír převádí, indosatář

indukce

 

"úvod, uvedení; úsudek směřující od jednotlivého k obecnému; vektorová veličina charakterizující elektrické, magnetické nebo elektromagnetické jevy vzniklé vložením látky do těchto polí; součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání"

indukčnost

 

skalární veličina charakterizující schopnost indukovat při změně elektrického proudu elektromotorické napětí

induktance

 

reaktance ideální cívky

induktor

 

ruční generátor s střídavého elektrického proudu

indulgencie

 

církevní odpustky

indurace

 

zatvrdnutí tkáně zmnožením vaziva

industrial

 

hudební styl využívající industriálně znějících nástrojů a zvuků

industrializace

 

zavádění, rozvoj průmyslu

industriální

 

průmyslový

industrie

 

"píle, činnost, pracovitost; průmyslová výroba, průmysl; soubor kamenných a kostěných nástrojů a odpadků při jejich výrobě v jednotlivých pravěkých kulturách"

ineditní

 

i. literatura -nelegální vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů,samizdat

ineditum

 

nevydaný, neuveřejněný spis

inefektní

 

"neúčinný, bezvýsledný; léčebně nepůsobivý, neúspěšný"

inerciální

 

soustava souřadnic, v níž platí zákon setrvačnosti

inercie

 

"netečnost, nečinnost, nepohyblivost; fyz. setrvačnost"

inertní

 

lhostejný, neaktivní, nečinný, netečný

inervace

 

zásobování nervovými vlákny

inervovat

 

"spojovat nervovými vlákny; znervózňovat"

infamace

 

zneuctění, zhanobení

infámie

 

pohana, potupa

infant

 

španělský nebo portugalský korunní princ

infanterie

 

pěchota

infanticida

 

zabíjení dětí z obavy, že je nebude možné uživit

infantilizmus

 

"zaostalost ve vývoji; přetrvávání psychických a tělesných dětských znaků v dospělosti"

infantilní

 

"nevyspělý, dětinský; zaostalý"

infarkt

 

ohraničené odumření tkáně po zamezení přívodu krve z uzavřené tepny (i. myokardu, plic, placenty, ledviny)

infaustní

 

nepříznivý, beznadějný (o průběhu nemoci)

infekce

 

nákaza

infekční

 

nakažlivý

inference

 

usuzování, odvozování určitých výroků z jiných

inferiorita

 

podřadnost, podřízenost, méněcennost

infernální

 

ďábelský, pekelný

infertilita

 

"neplodnost, jalovost, neúrodnost; opakované samovolné potraty u žen"

infertilní

 

neplodný, neúrodný

infidelita

 

nevěra, nevěrnost

infikovat

 

přenášet nákazu, nakazit

infiltrace

 

prosakování, pronikání

infinitezimální

 

nekonečně malý

infinitiv

 

neurčitý slovesný tvar s dějovým významem

infinitizmus

 

názor o nekonečnosti světa, kosmu, času, prostoru

infinitní

 

"neurčitý; nekonečný"

inflace

 

proces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly

inflagranti

 

(přistižený) při činu

inflamace

 

"vzplanutí, zápal; zánět"

inflexe

 

ohýbání, ohyb, obrat

influence

 

působení, vliv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.