Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

influenza

 

chřipka

informace

 

"zpráva, sdělení; vnesení tvaru, zformování"

informatika

 

"teorie informace; teorie vzniku, přenosu i zpracování informací"

informativní

 

poučující, zběžně osvětlující

informatizace

 

zavádění informačních technologií

informátor

 

"kdo podává informace, zprávy; donašeč"

informel

 

spontánně vznikající abstraktní malba

infra-

 

první část složených slov mající význam nízko, dole, pod

infračervený

 

týkající se neviditelné části elektromagnetického spektra s vlnovou délkou 760 -1000 nm

infrachromázie

 

citlivost fotografické citlivé vrstvy na infračervené záření

infrakce

 

naštípnutí, nalomení kosti

infralitorál

 

dno vodních ploch s dostatkem světla pro růst vyšších rostlin

infrastruktura

 

soubor odvětví zajištujících ekonomické a sociální systémové funkce

infrazvuk

 

zvuk s frekvencí pod 16 hertzů

infule

 

orientální nebo liturgická pokrývka hlavy, mitra

infuze

 

"1. nitrožilní vpravování tekutin do organizmu; 2. výroba sladu bez povařování rmutu; 3. vyluhování při teplotě klesající od teploty varu po obyčejnou teplotu"

infuzum

 

vodný výtažek z léčivé byliny, nálev

Ing.

 

inženýr

ingerence

 

vliv, zasahování, vměšování

ingesce

 

"1. přijímání látek buňkou, příjem potravy; 2. přenos infekce požitím infikovaných potravin nebo vody"

ingot

 

kov ztuhnutý v kokile

ingredience

 

přísada, součást, příměs

ingredient

 

služka směsi

ingres

 

"přístup, vstup; právo vstupu"

ingrese

 

krátkodobé proniknutí moře na pevninu

inguina

 

tříselná krajina, tříslo

inhabilita

 

nezpůsobilost soudce, když není záruka jeho nestrannosti

inhalace

 

vdechování

inhalátor

 

přístroj na vdechování rozprášených kapalin a plynů

inherence

 

vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost

inherentní

 

obsažený, lpící, utkvělý v něčem, vnitřně spjatý

inhibice

 

"překážka; útlum, zastavení, zadržování; zákaz"

inhibitor

 

látka, přísada zpomalující nebo zcela zastavující reakci

inch

 

britsko-americká jednotka pro délku rovná 2,54 cm, palec

iniciace

 

"vyvolání, podnět; zasvěcení do tajemství, uvedení"

iniciála

 

počáteční písmeno textu

iniciativa

 

"popud k činnosti, podnět; podnikavost"

iniciátor

 

původce, podněcovatel

injekce

 

"vstřikování, vpravování, vhánění; látka k tomu určená"

injektáž

 

vstřikování, vhánění zpevňovací směsi pod tlakem do nějaké hmoty, konstrukce ap., injektování

injektování

 

injektáž

injikace

 

vstřikování, vstřik

injikovat

 

"vstřikovat, pronikat vstřikováním; vpravit roztok injekcí"

Inka

 

absolutní vládce incké říše

inkantace

 

pověrečné zaříkávání, zažehnávání

inkapsulace

 

opouzdření, vytvoření tkáně pouzdra, zapouzdření

inkarcerace

 

"uvěznění; uskřinutí"

inkarnace

 

"vtělení; v náboženství vtělení boha v člověka"

inkaso

 

"vybrání peněz, likvidace peněžní pohledávky; poplatek poplatky"

ink-jet

 

inkoustová tiskárna

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.