Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

in vino verttas

 

ve víně (je) pravda

in vitro

 

mimo živé tělo, ve zkumavce

in vivo

 

v živém nebo na živém těle, zaživa

inadekvátní

 

neodpovídající, nepřiměřený, nevhodný

inanice

 

vysílení, zhubnutí z nedostatku výživy

inaugurace

 

"slavnostní uvedení do funkce, v úřad, v hodnost; zahájení, otevření (budovy)"

inbríding

 

příbuzenské křížení, u lidí příbuzenské sňatky

incentiva

 

motivace, popud, pohnutka

incentivní

 

pobízející, vzbuzující motivaci

incest

 

"nečistota; krvesmilství"

incidence

 

"nemocnost, demografický ukazatel počtu nových onemocnění k počtu obyvatel; mat. vzájemná poloha dvou geometrických útvarů majících společnou část"

incidenční

 

"související s incidencí; průvodní, doprovodný, incidentní"

incident

 

nepříjemná událost, příhoda

incidentní

 

incidenční

incipit

 

začátek textu, díla

incize

 

naříznutí, protětí, chirurgické otevření

incizura

 

řez, mezera, zářez, rýha

income

 

příjem, důchod

incorporated

 

označení veřejné obchodní společnosti v USA, zkratka Inc.

incoterms

 

dodací podmínky v zahraničním obchodě

indagace

 

pátrání, vyšetřování

indebite

 

bez závazků

indeciso

 

hud. nerozhodně, váhavě, neurčitě

indemnita

 

"1. odškodnění; 2. beztrestnost poslance za jeho výroky v parlamentu, za způsob jeho hlasování; 3. parlamentem dodatečné schválení vládních úkonů nebo jednání vlády, které parlament předtím odmítl"

independentizmus

 

hnutí nezávislosti, za nezávislost

indeterminizmus

 

názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost

index

 

"1. seznam, soupis, rejstřík; 2. symbol užívaný k rozlišování objektů; 3. výkaz o studiu na vysokých školách; 4. hodnotový ukazatel"

indexace

 

opatřování indexem

indicie

 

"náznak, okolnost budící podezření; nepřímý důkaz"

indiference

 

lhostejnost, vzájemné neovlivňování

indiferentní

 

neurčitý, neutrální, nezúčastněný, netečný, lhostejný

indigenní

 

domácí, původní

indigesce

 

porucha trávení

indignace

 

rozhořčení, nevole, pohoršení

indigo

 

tmavomodré barvivo z kořenů tropického keře indigovníku,vyráběné i synteticky

indikace

 

"znak, znamení; určení, stanovení léčebného postupu; signalizace sledovaného stavu"

indikativ

 

oznamovací způsob

indikativní

 

oznamovací

indikátor

 

ukazatel

indikce

 

"1. oznámení, ohlášení; 2. při starořímském datování číslo, které označuje pořadí roku v patnáctiletých cyklech"

indikovaný

 

"oznámený, udávaný; předepsaný"

indiskrece

 

nezachování mlčenlivosti, netaktnost, vtíravost

indispozice

 

dočasná, náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný nebo duševní stav

individualita

 

"vyhraněná osobnost; osobitost, svéráznost"

individualizmus

 

zdůrazňování jedince, jeho významu, zájmů

individuální

 

jednotlivý, zvláštní, osobitý

individuum

 

"jedinec, jednotlivec; podezřelá, pochybná osoba"

indoevropelstika

 

vědní obor zabývající se srovnáváním indoevropských jazyků

indolence

 

"lhostejnost, nevšímavost, netečnost; malátnost"

indologie

 

obor zabývající se jazyky, historií a kulturami indických národů

1 2 3 4 5 6 7 8 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.