ikonostas

Výraz (slovo) ikonostas a má tento význam:

stěna se třemi vchody oddělující v řeckokatolických a pravoslavných chrámech oltářní část od prostoru pro věřícíDalší slova začinající na písmeno I

Slova s podobným názvem: antikoncepce, antikoncepční, diakonikon, enklitikon, epikontinentální

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.