Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

autostráda

 

dálnice

autostylizace

 

promítnutí autorovy představy o sobě do obrazného subjektu básně

autosugesce

 

uvěření vlastním představám, soběvemlouvání, psychické působení na sebe sama

autotachygraf

 

přístroj k mapování

autoterapie

 

samoléčba

autotransfuze

 

"1.převádění krve z míst, kde organizmus může jistou dobu krev postrádat, do míst, jejichž bezkrevnost vede k rychlé smrti; 2.vpravení vlastní krve pacienta, vylité do těl. dutin při chir. zákroku, zpět do oběhu; 3.vrácení dříve odebrané krve pacientovi"

autotransplantace

 

chirurgické přenesení tkáně z jednoho místa na jiné téhož jedince

autotrofie

 

způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek

autotyp

 

"1. první, zkušební tisk 2. tisková deska, na které je obraz rozložený na puntíky; rastrovaný štoček"

autotypie

 

"fotoreprodukční technika, rozklad polotónové předlohy rastrem na puntíky; otisk z autotypu"

autovakcína

 

očkovací látka z patogenních zárodků vlastního organizmu zvyšující tvorbu protilátek

autozom

 

jiný než pohlavní chromozom

aval

 

směnečný nebo šekový ručitel

avalát

 

směnečný dlužník, za kterého se zaručil aval

avalista

 

směnečný ručitel

avansovat

 

služebně postupovat, být povýšen

avantgarda

 

vedoucí skupina, předvoj, průkopníci

avanti

 

výzva k pohybu vpřed nebo k odchodu

avanturizmus

 

sklon k dobrodružství, neodpovědné chování

avantýra

 

menší dobrodružství, zejm. milostné

ave

 

"1. buď zdráv, buď vítán; 2. klekání"

aventgardní

 

průkopnický

avenue

 

hlavní ulice,třída

averz

 

přední strana mince

averze

 

nechuť, odpor

aviatik

 

letec

avigace

 

využití některých metod praktické astronomie k určení polohy letadla

avion

 

letadlo

avionika

 

soubor elektrických a elektronických zařízení, vybavení letadla

avirulence

 

neschopnost mikroorganizmu vyvolat onemocnění

avitaminóza

 

onemocnění způsobené nedostatkem vitamínů

aviváž

 

"1. úprava umělých vláken a přírodního hedvábí při zpracování; 2. změkčení, zjemnění, osvěžení vzhledu látky namáčením ve speciálním přípravku"

avízo

 

"zpráva, upozornění, výzva; návěští"

avizovat

 

dát zprávu, ohlásit příchod

avoáry

 

ihned použitelné, horké peníze

avokádo

 

tropický strom hruškovec přelahodný pěstovaný pro peckovice, které se užívají zejm. v čerstvém stavu

award

 

"arbitrážní rozhodnutí, rozhodčí nález; cena, odměna, vyznamenání"

axel-paulsen

 

krasobruslařský skok s obratem ve vzduchu, axel

axiální

 

ve směru osy

axiologie

 

učení o hodnotách, jejich povaze, místě a vztazích

axiom

 

"postulát, tvrzení; základní nedokazatelná věta, samozřejmá i bez důkazu"

axiomatický

 

vybudovaný odvozováním z axiomů, na axiomech

axon

 

"osové vlákno nervu, výběžek nervové buňky; neurit"

axonometrie

 

metoda zobrazování v deskriptivní geometrii

azbest

 

jemně vláknitá žárovzdorná a chemicky odolná odrůda některých minerálů, osinek

azbuka

 

ruská abeceda

azeotropie

 

jev zakládající se na tvorbě směsi dvou i více komponentů s určitým bodem varu, z které nelze oddělit složku normální destilací

azimut

 

směrový úhel, vodorovný úhel mezi vertikální rovinou obsahující daný směr a rovinou místního poledníku

azoikum

 

prahory

azonální

 

vyskytující se ve všech klimatických zónách, nezávisle na podnebí

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.