Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

astrofie

 

kompozice básně bez členění do strof

astrofobie

 

chorobný strach z bouřky a jiných přírodních úkazů

astrofyzika

 

obor astronomie zabývající se stavbou, fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením kosmických těles

astrograf

 

fotografický dalekohled s objektivem

astrokartografie

 

deskriptivní metoda moderní astrologie

astroláb

 

středověký jednoduchý astrometrický přístroj

astrolatrie

 

uctívání hvězd, předpovídání budoucnosti z postavení hvězd

astrologie

 

obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi postavením kosmických těles a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země, hvězdopravectví

astromantie

 

věštění z hvězd, ale ne na základě horoskopu

astromedicína

 

disciplína užité astrologie, která využívá astrologické poznatky v praktické medicíně

astrometeorologie

 

disciplína užité astrologie pokoušející se o dlouhodobé meteorologické předpovědi na astrologickém základě

astrometrie

 

obor astronomie zabývající se určováním poloh kosmických objektů na světové sféře, poziční astronomie

astronaut

 

kosmonaut

astronautika

 

kosmonautika

astronavigace

 

letecká navigace podle kosmických těles

astronomie

 

přírodní věda zabývající se studiem kosmických těles, jejich pohybů, vývoje, studiem jejich soustav i vesmíru jako celku, hvězdářství

astropsychologie

 

disciplína užité astrologie, která využívá z horoskopů získané poznatky v psychologii a psychoanalýze

asymetrický

 

nesymetrický, nesouměrný

asymetrie

 

nesouměrnost podle jedné nebo dvou hlavních os

asymptota

 

mezní poloha tečny kuželosečky, přímka, která se ke kuželosečce neomezeně blíží, ale nemá s ní žádný společný bod

asymptotický

 

chovající se jako asymptota

asyndeton

 

spojení větných členů nebo vět bez spojovacího výrazu

asynchronní

 

nesoudobý, nesoučasný, nesynchronizovaný

asyriologie

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou obyvatel starověké Asýrie

asystolie

 

zástava srdeční činnosti

aszu

 

druh kvalitního výběrového vína

ašent

 

černoch

ašrem

 

náboženský útulek volně sdružující hinduisty věnující se převážně rozjímavému životu, jogíny

ášreme

 

čtyři stadia života muže, který se narodil ve vyšší kastě hinduistické společnosti

atak

 

"útok; nápor, prudký záchvat choroby"

atakovat

 

útočit, dorážet

ataman

 

náčelník kozáků

ataraktikum

 

"druh utišujících léků; uvolňuje chorobné napětí, úzkost"

ataraxie

 

úplný duševní klid, rovnováha, vyrovnanost, ovládání vášní, autarkie,apatie

atašé

 

nejnižší diplomatická hodnost

atavizmus

 

"znaky předků objevující se u potomků, avšak neplnící již žádnou funkci; přežitek"

ataxie

 

porucha koordinace pohybů

ateista

 

"stoupenec ateizmu; bezvěrec"

ateizmus

 

popírání existence nebo možnosti poznat boha

ateliér

 

"1. pracovna umělce, umělecká dílna; 2. krytý prostor k natáčení filmů"

atematický

 

bez kmenové přípony

atemporální

 

bez časové dimenze, gnómický

atemporálnost

 

opomíjení, nepřítomnost časové dimenze

atentát

 

útok na život významné osoby, obv. z politických příčin

atenuace

 

oslabení, zeslabení

atermický

 

izolující proti ztrátám tepla

aterom

 

cysta mazové žlázy

ateroskleróza

 

kornatění tepen, arterioskleróza

atest

 

"ověřená listina; písemné osvědčení určitých vlastností výrobku, atestace"

atestace

 

"1. hodnocení, ověření, atest; 2. hodnocení způsobilosti kvalifikovaných osob, např. lékařů"

1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.