asymptota

Výraz (slovo) asymptota a má tento význam:

mezní poloha tečny kuželosečky, přímka, která se ke kuželosečce neomezeně blíží, ale nemá s ní žádný společný bodDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: asymetrický, asymetrie, asymptotický, parasympatikus

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.