Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

ateteze

 

prohlášení části textu nebo celého díla za nepravé

atický

 

uhlazený, vytříbený

atika

 

zdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy

atituda

 

"postoj, názor, vztah; baletní postoj na jedné noze se zanožením druhé nohy ohnuté v koleně"

atlant

 

podpěra balkonu nebo arkýře, atlas

atlas

 

"1. soubor map, zpravidla v knižní formě; 2. hedvábná jednobarevná tkanina s vysokým leskem a hladkým povrchem; 3. atlant"

atlet

 

"sportovec; sportovec pěstující atletiku; silák"

atletický

 

silný, mužný

atletika

 

sportovní odvětví zahrnující běhy, chůzi, vrhy, skoky, hody a jejich kombinace

átman

 

staroindické pojetí duše tíhnoucí ke spojení s brahmou

atmosféra

 

ovzduší, plynný obal kolem Země i jiných kosmických těles

atmosferilie

 

atmosférické impulzy, elekromagnetické vlny nárazově postupující před bouřemi nebo výraznými povětrnostními frontami

atol

 

korálový ostrov s vnitřní lagunou

atom

 

nejmenší elektroneutrální část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce

atomizace

 

"1. rozklad na atomy; 2. drobení, rozdrobení, tříštění"

atomizmus

 

"1. názor o existenci nedělitelných částic hmoty; 2. roztříštěnost"

atonalita

 

způsob skladebné práce rušící základní zákonitosti harmonie

atonální

 

řídící se pravidly atonality

atonie

 

ztráta svalového napětí, ochablost

atopie

 

nejobvyklejší druh alergického mechanizmu

atrakce

 

zajímavé představení, poutavá zábava

atraktant

 

látka podmiňující pohyb živočichů ke zdroji něčeho, obv. potravy

atraktivita

 

přitažlivost, lákavost, poutavost, zajímavost

atraktivní

 

"poutavý, budící zájem; lákavý, vábivý"

atrapa

 

"napodobenina, prázdný obal; něco bezobsažného"

atrézie

 

vrozená neprůchodnost dutého orgánu

atribuce

 

"1. připisování významu objektu nebo situaci; 2. určení autorství anonymního díla; ověření pravosti, autentičnosti textu"

atribut

 

"neodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek"

atrichie

 

plešatost, holohlavost, lysina, atrichiáza

atrium

 

vnitřní dvůr budovy se zelení, fontánou, plastikou

atrofie

 

zmenšení, ztenčení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky

atrofovat

 

smršťovat, ubývat, zmenšovat, ztenčovat

atropin

 

alkaloid obsažený hlavně v rulíku zlomocném, užívaný jako lék v očním lékařství a v chirurgii

atto-

 

předpona ve významu násobku 10 -18

atymie

 

těžkomyslnost, trudnomyslnost

atypický

 

mimořádný, neobvyklý

au pair

 

"1. shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem; al pari; 2. pomocnice v domácnosti za byt a stravu"

audice

 

vnitřní slyšení, poselství vyšší moci

audience

 

slyšení, oficiální přijetí u vysoce postavené osobnosti

audio-

 

první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšitelnosti

audiofonický

 

sluchový a hlasový

audiologie

 

obor lékařství zabývající se sluchem a jeho poruchami

audiometrie

 

měření citlivosti sluchu

audiostory

 

příběh do ucha

audiovizuální

 

"1. sluchový a zrakový; 2. související se záznamem, uchováním a reprodukcí zvuku a obrazu"

audit

 

revize účtů, účetnictví, auditing

auditing

 

audit

auditivní

 

sluchový

auditor

 

"ověřovatel, revizor účtů; soudní úředník; posluchač"

auditorium

 

"posluchárna; posluchačstvo"

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.