Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

aromatický

 

"1. vonný, silně vonící; 2. související s organickými sloučeninami s šestičlenným kruhem z atomů vodíku a tří dvojných vazeb v molekule"

aromatikum

 

vonná látka, voňavá esence

arondace

 

zaokrouhlování, scelování

ars antiqua

 

slohové období evropské hudby ve 12. a 13. století

ars nova

 

slohové období evropské hudby ve 14. století

art protis

 

vlněná netkaná textilie užívaná jako tapiserie

artdesigm

 

umělecký design

artefakt

 

"umělý výtvor, lidský výrobek; 1. prehistorický nástroj; 2. uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk"

arterie

 

tepna

arteriografie

 

rentgenologické vyšetření tepen po předchozím vstříknutí kontrastní látky

arterioskleróza

 

skupina onemocnění charakterizovaná ztvrdnutím tepenné stěny a zúžením průsvitů cév, ateroskleróza

arteritida

 

zánět tepny

artéský

 

podzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu

artificializmus

 

malířský styl 20. a 30. let 20. století založený na volných asociacích

artikl

 

zboží, předmět obchodování

artikul

 

článek, odstavec

artikulace

 

tvoření hlásek mluvidly

artikulovat

 

"vyslovovat hlásky; vyjadřovat se"

artilerie

 

dělostřelectvo

artista

 

cirkusový nebo varietní umělec

artistický

 

"1. vztahující se k aristice,artistovi; 2. umělecký"

artistika

 

cirkusové a varietní umění

artistní

 

zaměřený především na uměleckou formu

artizace

 

zumělečťování, např. pohybu

artotéka

 

půjčovna originálů grafik a reprodukcí

artralgie

 

bolest kloubů

artritida

 

zánět kloubů obvykle bakteriálního původu

artroskopie

 

vyšetření kloubní dutiny

artróze

 

nezánětlivé onemocnění kloubů

artyčok

 

"vytrvalá bylina, jejíž vybělené části se užívají jako zelenina; užívaná též v lékařství při zánětech žlučníku"

arytmie

 

porucha rytmu, nerytmičnost

arze

 

lehká, nepřízvučná slabika veršové stopy

arzen

 

křehký stříbrošedý kov, jehož sloučeniny jsou prudce jedovaté

arzenál

 

"skladiště, zásobárna, obv. zbraní; zásoba prostředků"

asambláž

 

výtvarné dílo vytvořené spojením různých předmětů a materiálů,trojrozměrná obdoba koláže

ásana

 

"jógová poloha; dokonale propracovaná pozice, tělesný cvik"

asanace

 

"1. soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění životního prostředí; 2. voj. dekontaminace"

ascendent

 

"1. příbuzný ve vzestupném pokolení; 2. začátek prvního domu, klíčové místo horoskopu"

ascendentní

 

vzestupný

asekurace

 

pojištění, zabezpečení, záruka

asepse

 

soubor opatření zabraňujících vniknutí choroboplodných mikroorganizmů do organizmu, vytvářejících prostředí bez mikroorganizmů

aseptický

 

zbavený choroboplodných zárodků

aserce

 

"tvrzení, prosazování; uznání pravdivosti výroku"

asertivita

 

sebeprosazování, nenásilně projevené sebevědomí, troufalost

asertivní

 

sebeprosazující, sebevědomý

asertorický

 

tvrdící, prosazující, uplatňující

asesor

 

"daňový odhadce; přísedící u soudu nebo úřadu"

asfalt

 

druh přívodní nebo syntetické živice hnědočerné až černé barvy

asiento

 

smlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva

asignace

 

"převod, postoupení; písemný příkaz k zaplacení pohledávky jiné osobě"

1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.