artificializmus

Výraz (slovo) artificializmus a má tento význam:

malířský styl 20. a 30. let 20. století založený na volných asociacích

Další možné výrazy tohoto slova: artificialismusDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: artikl, artikul, artikulace, artikulovat, artilerie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.