Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

augmentativum

 

zveličené podstatné nebo přídavné jméno

augur

 

starořímský kněz a věštec

august

 

druh klauna

augustus

 

vznešený titul římského císaře

aukce

 

dražba

aukuba

 

odolný, trvalý keř s obv. bíle skvrnitými listy, pěstovaný jako pokojová květina

aule

 

hala, sál, slavnostní síň

aura

 

"1. lék. stav před epileptickým záchvatem (zrakové, čichové, sluchové halucinace, záškuby svalstva); 2. bioenergie vyzařovaná kolem těla; svatozář, aureola"

aureola

 

"svatozář, zlatozář, gloriola, aura; met. barevný nebo bílý prstenec na obloze kolem kosmického tělesa"

aurikule

 

vnější ucho, boltec

aurit

 

slitina kovu se zlatem

aurora

 

"polární záře; jitřenka"

aurum

 

zlato

auskultace

 

vyšetření poslechem

auslág

 

výkladní skříň

auslendr

 

cizinec, který přijel za prací

auspicium

 

věštění z letu ptáků

austenit

 

pevný roztok uhlíku v železe,strukturní složka oceli

austenitizace

 

ohřev oceli nad kritické teploty s výdrží, aby ocel nabyla stabilního stavu

Australopiték

 

rod vyhynulých primátů

austro-

 

"první část složených slov mající význam 1. jih, jižní; 2. Austrálie, australský; 3. Rakousko, rakouský"

austrofil

 

stoupenec Rakousko-Uherska

austroslavizmus

 

politická koncepce zviditelnění, existence a zabezpečení slovanských národů v habsburské monarchii

aušus

 

zmetek, vadný výrobek, nehodnotná věc, bezcennost

aut

 

zahrání míče mimo vymezený hrací prostor

autarkie

 

"soběstačnost, obv. hospodářská; vyrovnanost, duševní klid"

autenticita

 

pravost, původnost, hodnověrnost, autentičnost

autentický

 

původní, pravý

autentičnost

 

pravost, původnost, hodnověrnost, autenticita

autentika

 

církevní listina ověřující, prokazující pravost svatých ostatků

autizmus

 

uzavření se do vnitřního psychického světa, s poruchou kontaktu s realitou

auto-

 

"první část složených slov mající význam 1. sám, vlastní, původní; 2. automobil; 3. automatický"

autoagrese

 

jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe

autoakuzace

 

sebeobviňování

autoalarm

 

automatické poplašné zařízení

autobiografie

 

vlastní životopis

autoblok

 

automatický blok, železniční zabezpečovací zařízení

autocamping

 

autokempink

autodafé

 

"okázalá poprava kacířů, nejčastěji upálením; okázalé spálení čehokoli jako akt víry"

autodestrukce

 

samočinné zničení

autodidakt

 

samouk

autodrom

 

"1. zkušební a závodní dráha pro motorová vozidla, tvořící uzavřený okruh; 2. zábavní atrakce, dvousedadlová autíčka uváděná do pohybu elektricky"

autoerotika

 

sebeukájení, onanie, ipsace,masturbace

autoerotizmus

 

patologická láska k vlastní osobě, sexuální vzrušení při pozorování vlastního těla

autofokus

 

zaostřovací automatika objektivu

autofonie

 

zesílené vnímání vlastní řeči

autogamie

 

"samooplodnění u živočichů; samosprašnost u rostlin"

autogen

 

zařízení pro svařování a řezání plamenem

autogeneze

 

samozrození, samovznik

autogenní

 

"1. samočinný; 2. působící na sebe sama; 3. související s autogenem"

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.