Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

asimliace

 

"přizpůsobení, splynutí; biol. přeměna látek v organizmu; spodoba hlásek"

asistence

 

účast, pomoc, podpora, přispění

asistent

 

pomocník, odborný pracovník

asketa

 

kdo vede asketický způsob života

asketický

 

odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný

asketik

 

zastánce, stoupenec asketizmu

asketizmus

 

odříkání, zdrženlivost, askeze

askeze

 

"cvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus"

askripce

 

dosažení vyššího společenského postavení na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám, díkyy rodovému původu

asociace

 

"sdružování, sdružení, volné spojení, společenství; představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ"

asociační

 

"sdružující, přičleňující; sdružovací, spojovací"

asociál

 

"jedinec, jehož chování se vymyká společenským zásadám; bez sociálního cítění, bezohledný"

asociálnost

 

snížené společenské cítění jedince

asociativní

 

přidružovací, slučovací

asociativnost

 

"schopnost nebo možnost seskupování; jedna z vlastností algebraických operací"

asomatický

 

nehmotný, netělesný

asomnie

 

chorobná nespavost

asonenace

 

"souznění; zvuková shoda v koncových slabikách veršů"

asortiment

 

zboží vytříděné podle určitého kritéria

aspartam

 

umělé sladidlo

aspekce

 

zkoumání, prohlídka, inspekce

aspekt

 

"stanovisko, pohled, hledisko, zřetel, vzhled; význačná poloha kosmického objektu vzhledem ke Slunci"

aspermatizmus

 

"neschopnost vytvářet, popř. vylučovat spermie; chybění spermií v ejakulátu; aspermie"

aspermie

 

aspermatizmus

aspik

 

rosol

aspirace

 

"snaha, usilování, touha; vdechnutí tuhých látek do plic nebo průdušnice;vyslovení s přídechem"

aspirant

 

uchazeč

aspirin

 

"lék známý v ČR pod názvem acylpyrin; analgetikum, antipyretikum"

aspirovat

 

dělat si nárok, ucházet se o něco

assuta

 

zobrazení Panny Marie

astáze

 

zvětšení citlivostí přístroje bez zvětšení jeho rozměrů

astázie

 

neschopnost udržet se ve vzpřímeném postoji

astenický

 

slabý, neduživý, leptosomní, dolichomorfní, lineární (typ člověka)

astenie

 

celková tělesná slabost

astenik

 

štíhlý typ člověka

astenopie

 

slabozrakost, chabozrakost, nezřetelné vidění

astenosféra

 

zemská vrstva se sníženou viskozitou ležící pod litosférou

astenospermie

 

snížená vitalita nebo pohyblivost spermií

asteroid

 

planetka, planetoid

astigmatizmus

 

"1. porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky; 2. chyba optické zobrazovací soustavy; zobrazení bodů ve formě úseček"

astma

 

záducha

astragal

 

stavební vodorovný dekorativní článek

astrachán

 

jemná kožešina z novorozeného jehněte kyrgyzské ovce

astrální

 

"1. hvězdný; 2. nadpozemský, nehmotný"

astrionika

 

obor zabývající se přístrojovým a elektronickým vybavením umělých kosmických těles

astro-

 

první část složených slov mající význam hvězda, hvězdný

astroarcheologie

 

obor zkoumající archeologickými metodami astronomická zařízení vybudovaná starými kulturami

astrobiologie

 

obor studující možnosti života ve vesmíru, exobiologie

astrocyt

 

buňka podpůrné nervové tkáně hvězdicovitého tvaru

astrocytom

 

druh mozkového nádoru

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.