asimliace

Výraz (slovo) asimliace má tyto významy:

  • přizpůsobení, splynutí
  • biol. přeměna látek v organizmu
  • spodoba hlásekDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: pasimetr, quasimodo

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.