aventgardní

Výraz (slovo) aventgardní a má tento význam:

průkopnickýDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: avenue, intravenózní

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.