Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

dermatologie

 

obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob kůže

dermatomykóza

 

kožní onemocnění vyvolané parazitickými houbami

dermatovenerologie

 

obor lékařství zabývající se kožními a pohlavními chorobami

dermatóza

 

nespecifikované kožní onemocnění

dermatozoonóza

 

kožní choroba vyvolaná parazity živočišného původu

dermochalaze

 

nadměrné uvolnění kůže, převislá vrásčitá kůže

dermoid

 

nádorovitý útvar v kůži, cysta

dernier cri

 

poslední módní výkřik, poslední novinka

derniéra

 

poslední představení, poslední uvedení

derogace

 

zrušení nebo omezení právního předpisu, abrogace

derviš

 

"islámský žebravý mnich; asketa"

desant

 

"výsadek; vojsko určené pro akce na nepřátelském území"

descendence

 

zpětná, sestupná posloupnost, vývojová linie

descendenční

 

"vývojový sestup, ústup; degresivní"

descendent

 

"člen sestupné posloupnosti,potomek; právo příbuzný v sestupném pokolení"

descendentní

 

sestupující, sestupný

desenzibilace

 

snížení, ztráta citlivosti, znecitlivění

design

 

"vzhled, tvar; návrh tvarování výrobku sjednocující funkční účelnost a estetický vzhled"

designace

 

"1. ustanovení, jmenování do úřadu; 2. označení, pojmenování"

designér

 

návrhář, projektant

designovaný

 

jmenovaný do úřadu

deskripce

 

opis, popis

deskriptiva

 

deskriptivní geometrie

deskriptivní

 

"popisný; zabývající se zobrazováním"

desktop

 

"deska psacího stolu, stolní; konstrukce zařízení umožňující jeho umístění na stole"

desktop publishing

 

grafická a předtisková příprava pomocí počítače

desmo-

 

první část složených slov mající význam pouto, vazba

desorpce

 

uvolnění adsorbovaných molekul z povrchu látky (adsorbentu) nebo absorbovaných molekul z objemu látky (absorbentu), opačný pochod k sorpci

despekt

 

pohrdání, opovržení

desperát

 

zoufalec, zoufalý odvážlivec

despocie

 

ničím neomezená vláda

despota

 

"neomezený vládce, tyran; panovačný, krutý člověk"

destabilita

 

nevyrovnanost, kolísavost, nestabilnost

destabilizace

 

"znerovnovážnění, ztráta rovnováhy; znejistění, ztráta směru, hodnot, jistot"

destilace

 

oddělování složek kapalných směsí podle rozdílného bodu varu, překapávání

destilát

 

"1. produkt destilace; 2. pálenka, alkoholický nápoj získaný destilací"

destilátor

 

přístroj na destilaci

destinace

 

"určení, předurčení, osud; místo určení, si cesty"

destruent

 

organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, dekompozitor, reducent

destrukce

 

zničení, porušení, rozklad

destruktivita

 

"rozkladnost; bořivá, ničivá vlastnost nebo činnost"

destruktivní

 

ničivý, rozkladný, rozvratný, destrukční

desublimace

 

přechod látky z fáze plynné do fáze pevné

desubstantivum

 

slovo odvozené ze substantiva

desulfurace

 

odstraňování síry

dešerže

 

salva, hromadný výstřel

dešifrovat

 

luštit, rozluštit, přečíst šifrovanou zprávu pomocí šifrovacího kódu

detail

 

podrobnost

detašér

 

odborný čistič skvrn

detašovaný

 

oddělený, samostatný, izolovaný

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.