Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

dekagram

 

deset gramů, deko

dekalog

 

desatero, deset božích přikázání

dekameron

 

"soubor deseti příběhů; příběh nebo příběhy deseti dnů"

dekan

 

"lineární nasycený uhlovodík s deseti atomy uhlíku; úsek ekliptiky o velikosti 10 stupňů"

děkan

 

"1. církevní hodnostář; 2. akademický hodnostář stojící v čele fakulty"

děkanát

 

úřad děkana

dekantace

 

oddělování nečistot vznášejících se v kapalině odstředěním nebo slitím kapaliny po usazení nečistot

dekapitace

 

"1. oddělení hlavy od trupu, stětí; 2. odstraňování vůdců, sesazení z funkce"

dekapování

 

"moření; odstraňování nežádoucích povlaků z povrchu kovu"

dekarbonizace

 

"odstraňování uhlíku z určité látky; změkčování vody"

dekarboxylace

 

odštěpení oxidu uhličitého z karboxylové skupiny

dekatování

 

úprava vlněných, polovlněných a bavlněných látek přepařením, čímž se ustaluje jejich lesk a zabraňuje se srážení

deklamace

 

přednes, recitace

deklamátor

 

přednašeč, recitátor

deklamovat

 

přednášet, recitovat

deklarace

 

"veřejné, obv. slavnostní prohlášení, vyhlášení; celní d. - celní hlášení"

deklarant

 

kdo podává celní hlášení, daňové přiznání

deklarativní

 

"vyhlašovací, vysvětlovací; navenek okázalý"

deklaratorní

 

vysvětlující, prohlašující, zjišťující

deklarovat

 

"1. vydat prohlášení, vyhlásit, prohlašovat; 2. označit obsah nebo cenu zásilky"

deklasovat

 

"1. snížit, ponížit, znehodnotit; 2. vyloučit z jisté společenské vrstvy nebo ze společnosti vůbec"

deklinace

 

"sklon, naklonění; 1. úhlová vzdálenost hvězdy od rovníku; 2. výchylka magnetické střelky; 3. skloňování"

deklinační

 

týkající se výchylky, týkající se deklinace

deko

 

dekagram, deset gramů

dekodér

 

zařízení na dekódování signálu, dekódovač, dešifrátor

dekódovat

 

dešifrovat, odkódovat zakódovanou informaci

dekokt

 

odvar, vodní výtažek z rostlinných částí, obv. z léčivých bylin

dekolt

 

hluboký výstřih u dámských šatů

dekompenzace

 

porušení kompenzace, selhání, zhoršení funkce orgánů

dekomponovaný

 

rozložený

dekompozice

 

rozložení, rozklad

dekompozitor

 

organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, reducent, destruent

dekomprese

 

"odlehčení; snížení tlaku v některém orgánu či prostoru"

dekoncentrace

 

"1. snížení, nedostatek koncentrace; 2. neschopnost soustředit se, nesoustředěnost"

dekontaminace

 

odmoření, zbavení nečistot včetně choroboplodných zárodků, radioaktivních zplodin

dekor

 

výzdoba, ozdoba

dekorace

 

"1. výzdoba, ozdobení, okrasa; 2. hlavní část scénické výpravy v divadle, filmu a televizi; 3. udělení řádu, vyznamenání"

dekorativizmus

 

umělecký, zejm. výtvarný směr upřednostňující ozdobnost

dekorativní

 

okrasný, ozdobný

dekorovat

 

"1. ozdobit, vyzdobit; 2. slavnostně předat řád, vyznamenat"

dekorum

 

formální, jen vnější důstojnost, vážnost, slušnost

dekovat

 

krýt, chránit

dekovat se

 

"klidit se, skrytě, nenápadně se vzdalovat; krýt se"

dekrement

 

útlum, úbytek snížení

dekret

 

"úřední výnos, ustanovení; úřední listina o určitém rozhodnutí"

dekubit

 

proleženina

dekurs

 

dekurz

dekursivní

 

dekurzivní

dekurz

 

"denní záznam o průběhu nemoci; běh, průběh"

dekurzivní

 

pozadu splatný, splatný po určté lhůtě

1 2 3 4 5 6 7 8 21 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.