Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

de-

 

předpona mající význam od,z, pryč

de dato

 

ode dne, od data, zkratka d.d.

de facto

 

ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu

de iure

 

podle práva, právně

de luxe

 

luxusní, vynikající

de omnibus dubitandum est

 

o všem je nutno pochybovat

de visu

 

na pohled

deadline

 

poslední termín, nejzazší časová hranice

deadweight

 

"mrtvá váha; hrubá nosnost lodi"

dealer

 

"pověřený zástupce firmy; zprostředkovatel burzovních obchodů"

dean

 

hodnostář anglikánské církve, děkan

debakl

 

neúspěch, pohroma

debata

 

rozmluva, výměna názorů, diskuze na veřejném fóru

debet

 

"dluh; minusový zůstatek na účtu; levá strana účtu, má dáti"

debil

 

"stižený debilitou; nadávka"

debilita

 

lehký stupeň slabomyslnosti

debitor

 

debtor - dlužník

debl

 

"čtyřhra; družstvo dvou hráčů, posádka dvou na kajaku nebo kánoi"

deblokace

 

"uvolnění, odstranění překážek; uvolnění pohledávek zejm. v cizím státě"

debut

 

první vystoupení zahajující veřejnou (obv. uměleckou) dráhu, první uveřejněné dílo

debutant

 

začátečník (zejm. v umění)

debužírovat

 

hodovat, dobře jíst a pít

decák

 

decka, decan, deci, decilitr

decan

 

decka, decák, deci, decilitr

decelerace

 

zpomalování, snižování rychlosti, výkonu, vývoje

decennium

 

desetiletí, desáté výročí

decentní

 

jemný, slušný, zdrženlivý

decentralizace

 

"rozložení od středu; přesun funkcí a kompetencí na nižší orgány nebo na menší organizační jednotky"

decepce

 

"zklamání; oklamání"

deci

 

decilitr, desetina litru

deci-

 

první část složených slov mající význam desetina, desátý díl

decibel

 

bezrozměrná jednotka pro měření výkonu, útlumu, zisku, hladiny intenzity zvuku nebo akustického tlaku

decima

 

"desátý stupeň diatonické stupnice; desetiveršová sloka provensálského původu"

decimalizace

 

zavádění desetinné soustavy

decimálka

 

decimální váha

decimální

 

založený na dělení na deset dílů, desetinný

decimovat

 

"popravovat každého desátého; ničit, hubit, oslabovat"

decize

 

"rozhodnutí, rozhodování; řídící sféra"

decizní

 

rozhodující

decka

 

"deci, decilitr; decan, decák"

decrescendo

 

postupně zeslabovat

dederon

 

"syntetické vlákno a tkanina vyráběné v bývalé NDR (německy DDR); přezdívka pro obyvatele NDR"

dedikace

 

"věnování, připsání; věnovací text"

dedukce

 

"vývod, závěr; logické odvozování, vyvozování nových závěrů"

deduktivní

 

"založený na rozumovém, logickém vyvozování, na úvaze; postupující od obecného k zvláštnímu"

deetatizace

 

odstátnění, privatizace

deexcitace

 

převedení vzbuzeného atomu do základního stavu

defekace

 

kálení, vyprazdňování střevního obsahu

defekt

 

vada, poškození, porucha, nedostatek

defektní

 

"vadný, porušený, porouchaný; zdravotně postižený"

1 2 3 4 5 6 7 8 21 < >

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.