Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

de dato

 

ode dne, od data, zkratka d.d.

de facto

 

ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu

de iure

 

podle práva, právně

de luxe

 

luxusní, vynikající

de omnibus dubitandum est

 

o všem je nutno pochybovat

de visu

 

na pohled

deadline

 

poslední termín, nejzazší časová hranice

deadweight

 

"mrtvá váha; hrubá nosnost lodi"

dealer

 

"pověřený zástupce firmy; zprostředkovatel burzovních obchodů"

dean

 

hodnostář anglikánské církve, děkan

debakl

 

neúspěch, pohroma

debata

 

rozmluva, výměna názorů, diskuze na veřejném fóru

debet

 

"dluh; minusový zůstatek na účtu; levá strana účtu, má dáti"

debil

 

"stižený debilitou; nadávka"

debilita

 

lehký stupeň slabomyslnosti

debitor

 

debtor - dlužník

debl

 

"čtyřhra; družstvo dvou hráčů, posádka dvou na kajaku nebo kánoi"

deblokace

 

"uvolnění, odstranění překážek; uvolnění pohledávek zejm. v cizím státě"

debut

 

první vystoupení zahajující veřejnou (obv. uměleckou) dráhu, první uveřejněné dílo

debutant

 

začátečník (zejm. v umění)

debužírovat

 

hodovat, dobře jíst a pít

decák

 

decka, decan, deci, decilitr

decan

 

decka, decák, deci, decilitr

decelerace

 

zpomalování, snižování rychlosti, výkonu, vývoje

decennium

 

desetiletí, desáté výročí

decentní

 

jemný, slušný, zdrženlivý

decentralizace

 

"rozložení od středu; přesun funkcí a kompetencí na nižší orgány nebo na menší organizační jednotky"

decepce

 

"zklamání; oklamání"

deci

 

decilitr, desetina litru

deci-

 

první část složených slov mající význam desetina, desátý díl

decibel

 

bezrozměrná jednotka pro měření výkonu, útlumu, zisku, hladiny intenzity zvuku nebo akustického tlaku

decima

 

"desátý stupeň diatonické stupnice; desetiveršová sloka provensálského původu"

decimalizace

 

zavádění desetinné soustavy

decimálka

 

decimální váha

decimální

 

založený na dělení na deset dílů, desetinný

decimovat

 

"popravovat každého desátého; ničit, hubit, oslabovat"

decize

 

"rozhodnutí, rozhodování; řídící sféra"

decizní

 

rozhodující

decka

 

"deci, decilitr; decan, decák"

decrescendo

 

postupně zeslabovat

dederon

 

"syntetické vlákno a tkanina vyráběné v bývalé NDR (německy DDR); přezdívka pro obyvatele NDR"

dedikace

 

"věnování, připsání; věnovací text"

dedukce

 

"vývod, závěr; logické odvozování, vyvozování nových závěrů"

deduktivní

 

"založený na rozumovém, logickém vyvozování, na úvaze; postupující od obecného k zvláštnímu"

deetatizace

 

odstátnění, privatizace

deexcitace

 

převedení vzbuzeného atomu do základního stavu

defekace

 

kálení, vyprazdňování střevního obsahu

defekt

 

vada, poškození, porucha, nedostatek

defektní

 

"vadný, porušený, porouchaný; zdravotně postižený"

defektologie

 

nauka o zdravotně postižených lidech, zejm. dětech

1 2 3 4 5 6 7 8 21 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.