Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

deoxyribonukleový

 

nukleová kyselina, nositel genetické informace, zkratka DNA

depalatalizace

 

ztráta měkkosti, změna měkké souhlásky v tvrdou

depandance

 

"vedlejší budova, přístavek, oddělená část domu, hotelu, ubytovny; pobočka"

departement

 

správní celek

department

 

oddělení, úřední odbor

dependence

 

závislost

depergelace

 

proces rozmrzání věčně zmrzlé půdy

depersonalizace

 

odosobnění

depeše

 

rychle předaná písemná zpráva

depigmentace

 

ztráta, úbytek kožního pigmentu

depilace

 

"umělé odstraňování nežádoucích chloupků, vlasů; epilace"

depistáž

 

vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách

depka

 

deprese

depo

 

"sklad, úschovna; objekt pro údržbu a opravy vozového parku"

depolymerace

 

rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky

deponát

 

uložená věc, uložená částka, věc v úschově

deponovat

 

uložit, ukládat, dávat do úschovny

depopulace

 

"vylidňování, vylidnění určitého území; snížení porodnosti"

deportace

 

nucené vystěhování, vyvezení, obv. z trestu

depot

 

depo

depotní

 

"1. forma léků s velmi pomalým vstřebáváním; 2. depozitní"

depozice

 

"1. uložení a svěření do úschovy; 2. zbavení úřadu; 3. písemné svědectví, místopřísežné prohlášení"

depozit

 

"vklad; vložená částka; uložená věc nebo peníze"

depozitář

 

"prostor pro uložení sbírek, sklad; uschovatel"

depozitní

 

"vložený, uložený,deponovaný (např. vklad), depotní; přijímající vklady nebo cenné papíry k úschově a správě (banka)"

depravace

 

zhoršení, úpadek, zkáza

depreciace

 

znehodnocení, snížení hodnoty

deprese

 

"pokles, snížení; prohlubeň, proláklina; stav skleslosti, sklíčenosti"

depresivní

 

"tísnivý, skličující; snížený, pokleslý"

deprimovaný

 

sklíčený, stísněný

deprivace

 

"ztráta, zbavení, nedostatek něčeho; strádání z nedostatku smyslových podnětů; dlouhodobý nedostatek tělesných a psychických potřeb"

deprivovaný

 

postižený psychickým i tělesným nedostatkem, frustrovaný

depurace

 

vyčištění

deputace

 

poselstvo, delegace, skupina mluvčích

deputát

 

odměna v naturáliích

deratizace

 

hubení hlodavců v uzavřených objektech

derby

 

"velké koňské dostihy; utkání tradičních, obv. místních soupeřů"

derealizace

 

chorobné odvrácení od skutečnosti, chorobný pocit neskutečnosti

deregulace

 

omezení regulačních zásahů

dereizmus

 

myšlení odchylující se od skutečnosti a logiky k vlastním představám a fantaziím

derelikce

 

úmyslné vzdání se vlastnictví věci

derivace

 

"odchýlení, úchylka; jeden ze základních pojmů matematické analýzy; odvozování"

derivans

 

léky, které silným drážděním pokožky snižují bolestivý pocit

derivát

 

"sloučenina odvozená od základní molekuly, látky; odvozenina"

derma

 

kůže, pokožka

derma-

 

první část složených slov mající význam kůže, kožní, pokožka, pleť

dermabraze

 

chirurgické zbroušení pokožky

dermální

 

kožní, vztahující se k vazivové části kůže

dermatitida

 

zánětlivé onemocnění pokožky

dermatoglyfika

 

nauka o kožních lištách na prstech, dlaních a chodidlech

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.