depolymerace

Výraz (slovo) depolymerace a má tento význam:

rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky

Další možné výrazy tohoto slova: depolymerizace, depolymerisaceDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: depo, deponát, deponovat, depopulace, deportace

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.