descendent

Výraz (slovo) descendent má tyto významy:

  • člen sestupné posloupnosti,potomek
  • právo příbuzný v sestupném pokoleníDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: descendence, descendenční, descendentní

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.