Slova začinajíci na P

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno P

parenica

 

uzený pařený ovčí sýr

parenklize

 

odchylka

parentální

 

rodičovský

parenteze

 

vsuvka

parergon

 

"1. drobný příspěvek, dodatkové dílo; 2. výzdoba v rozích starých map"

pareunie

 

pohlavní styk

paréza

 

částečná ztráta hybnosti, neúplná obrna

parfém

 

"voňavka; vůně"

parfemace

 

dodávání vůně, popř. výrazného zápachu

parfumerie

 

obchod s kosmetickým zbožím a voňavkami

parchant

 

"nemanželské dítě (původně jen prostitutky); dítě vůbec; fakan; malý zbytek textu na řádku"

pari

 

označení vyrovnaného vztahu mezi nominální a kurzovní hodnotou cenného papíru

pária

 

opovrhovaný člověk, vyděděnec

pariace

 

zaplacení dluhu

paricida

 

otcovrah

parírovat

 

"1. odrazit ránu, krýt; 2. upravit maso od straněním blan, tuku; 3. čelit, odpovídat; 4. poslechnout, podrobovat se, vyhovět někomu"

parita

 

"stejný pocit, rovnost; rovnovážný, stejný stav rozhodujících faktorů"

parka

 

sportovní delší bunda s kapucí

parkán

 

"prostor mezi dvěma hradbami; plot, ohrada"

parket

 

"parketová podlaha; parter, přízemí; vyhrazené místo u soudu, na burze, pro tanec"

parketa

 

"dřevěná deska pokládaná jako podlaha; činnost, ve které se někdo vyzná, doména"

parking

 

parkoviště, parkování

parkúr

 

jezdecká dráha s rozestavěnými překážkami

parlament

 

"shromáždění poslanců, sněm, sněmovna; v některých státech nejvyšší zastupitelský orgán"

parlamentarizmus

 

"metoda státní moci, kdy parlament (moc zákonodárná) má dominantní postavení ve vztahu k moci výkonné; parlamentní demokracie"

parlamentář

 

vyjednavač, prostředník, mluvčí

parlando

 

způsob zpěvu blízký mluvené řeči

parlér

 

řečník, mluvčí

parmazán

 

tvrdý velmi trvanlivý italský sýr

parnasista

 

stoupenec parnasizmu

parnasizmus

 

francouzský literární směr 2. poloviny 19. století

parodie

 

"posměšná obměna obsahu uměleckého díla; výsměšná napodobenina něčeho"

parodont

 

tkáň v okolí zubů, závěsný aparát zubu

parodontologie

 

stomatologický obor zabývající se chorobami měkkých ústních tkání

parodontóza

 

vleklý zánět tkání v okolí zubů

parochie

 

farnost

paronomázie

 

stylistická básnická figura spočívající v hromadění podobně znějících slov

paronymon

 

slovo vnější podobou podobné jinému, ale významem odlišné

parosmie

 

chorobná porucha čichu

parotis

 

příušní žláza

parotitida

 

příušnice

pars

 

díl, část

parsek

 

astronomická jednotka pro délku (3.0856 x 10 na 16 m)

part

 

"notový zápis jednoho hlasu skladby, partes; úloha (divadelní, filmová)"

parta

 

skupina, kolektiv

parte

 

úmrtní oznámení

partenogeneze

 

"narození z panny; pohlavní rozmnožování mnohobuněčných organizmů, kdy dochází k vývoji bez oplodnění vajíčka spermií"

partenokarpie

 

vytváření plodu rostlin bez oplození vaječné buňky a vývoje zárodku, bezsemennost

parter

 

"1. přízemí hlediště; 2. přízemní budova; 3. pravidelné záhony květin okolo budovy"

partes

 

part

1 2 3 4 5 6 7 8 32 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.