Slova začinajíci na P

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno P

patronace

 

záštita, ochrana, patronát

patronát

 

ochrana, záštita, patronace

patronymie

 

obyčej odvozovat jméno od jména otce

patronymikon

 

jméno odvozené od otcova jména, od zaměstnání otce nebo jiného mužského předka

patruonym

 

krycí jméno obv. autora literatury pro děti a mládež podepisujícího se jako strýc, strýček

pauperizace

 

snižování ekonomické úrovně, zbídačování, chudnutí

paušál

 

pevně stanovená finanční částka k úhradě pravidelných výloh

paušální

 

"1. povšechný, zevšeobecňující; stanovený povrchně, odhadem; 2. placený paušálem"

pauza

 

"1. přestávka; pomlka, odmlčení; 2. průpis; kopie provedená zvláštní technikou pomocí průpisového (pauzovacího) papíru"

pavana

 

italský řadový tanec z 16. století, padovana, paduana

pavilon

 

"ozdobná stavba; stavba postavená na speciální účely"

pax

 

mír, klid, pokoj

pazigrafie

 

mezinárodní znakové písmo srozumitelné všem národům (arabské číslice, noty)

páže

 

mladý šlechtic žijící na dvoře jiného šlechtice a konající zde drobné služby

PCB

 

polychlorované bifenyly

peacemaker

 

mírotvorce, vyjednavač

peán

 

cévní svorka

peáž

 

"využívání dopravních cest při přejezdu přes cizí státní území na základě dohodnutých podmínek; mýtné, poplatek"

ped

 

strukturní element půdy

pedagogika

 

věda o výchově, metodách vzdělávání a vyučování

pedál

 

šlapadlo, nožní páka

pedant

 

přehnaně přesný, malicherný člověk, puntičkář

pedanterie

 

puntičkářství, pedantství

pedantizmus

 

pedanterie, pedantství

pedantství

 

pedanterie, pedantizmus

pedel

 

"správce, školník, nižší úředník na vysoké škole; člen slavnostního průvodu univerzitních hodnostářů"

pederastie

 

"homosexuální vztah k chlapcům; homosexualita"

pediatrie

 

dětské lékařství

pediculus

 

veš

pedigree

 

"rodokmen grafického listu tvořený sběratelskými značkami, razítky; rodokmen hodnoceného zvířete"

pedikér

 

osoba provádějící pedikúru

pedikulóza

 

zavšivení

pedikůra

 

odborné ošetření nohou, péče o nohy

pediment

 

mírně ukloněná erozní plocha při úpatí svahů

pedo-

 

"první část složených slov mající význam 1. půda, půdní; 2. dítě, dětský; 3. krok"

pedobiologie

 

"1. půdní biologie; 2. biologie dítěte"

pedofilie

 

sexuální úchylka, při níž jsou objektem sexuálního zájmu devianta děti

pedogeneze

 

"1. vznik a vývoj půd z hornin; 2. partenogenetické rozmnožování larválních stadií"

pedologie

 

"1. půdoznalectví, nauka o vzniku, vlastnostech, třídění půdy; 2. souhrnná věda o dítěti"

pedometr

 

krokoměr

pedometrie

 

měření výšky a hmotnosti dětí

pedosféra

 

vrchní část zemské kůry tvořená půdou

pedum

 

berla, pastýřská hůl nošená při liturgických obřadech v levé ruce

peeling

 

odstranění drobných kousků odumřelé pokožky na obličeji pomocí krému (peelingového) obsahujícího hrubé částečky

peep-show

 

erotické představení sledovatelné kukátky v oddělených kabinách

peer

 

"příslušník vysoké anglické šlechty; ve Francii pair"

pegas

 

"okřídlený kůň; symbol básnického umění"

pech

 

smůla, neštěstí

pejorace

 

zhoršování

pejorativní

 

hanlivý, zhoršující význam, vyjadřující záporný vztah

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.