Slova začinajíci na P

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno P

pastorální

 

"pastýřský; idylický; týkající se duchovní, církevní správy"

pastorek

 

"1. ozubené kolo s malým počtem zubů; 2. nevlastní dítě"

pastorela

 

hudební skladba s pastýřským námětem, vánoční koleda

pastozita

 

nezdravá odulost

pasus

 

odstavec, úsek textu, pasáž

paša

 

"vysoký hodnostář; autoritativní, nadutý, blahobytně žijící člověk"

pašalik

 

území v osmanské říši, jehož správcem byl paša

pašije

 

části evangelií popisujicí poslední večeři, zatčení, soud, smrt a pohřeb Ježíše Krista

paškál

 

"velká velikonoční kostelní svíce; vzít na p. - domluvit, pokárat"

pašovat

 

pokoutně, tajně dopravovat, dodávat

pat

 

"nerozhodný šachový výsledek; bezvýchodné postavení"

patafyzika

 

umělecké hnutí bojující proti lidské hlouposti satirou, ironií, výsměchem

patálie

 

trápení, potíž, nepříjemnost

patela

 

čéška

patelární

 

čéškový

patena

 

miska, na niž se při mši kladou hostie

patent

 

"1. právně chráněný vynález; 2. výsadní listina, dokument, právní norma; výsada; 3. lem, pružná pletenina na svetry kolem pasu, na rukávech"

patentka

 

spínací mechanický knoflík

patentovat

 

"1. právně uznat, schválit vynález; 2. zušlechťovat ocel, ocelové výrobky"

páter

 

katolický kněz

paternalizmus

 

otcovský, nadřazený, ale partnerský a ochranný přístup

paternita

 

"otcovství; autorství"

páternoster

 

osobní výtah s okružným nepřetržitým provozem, okružný výtah

patetický

 

libujicí si v patosu, vzrušený

patetizovat

 

dodávat něčemu patos

patchwork

 

"technika spojování jednotlivých, obv. různobarevných kousků textilu do působivých obrazců; prošívaná deka, oblečení zhotovení touto technikou; vzor tkaniny"

patiens

 

osoba, zvíře nebo věc zasažená dějem

patina

 

"omšelý, zašlý povrch svědčící o stáří předmětu; charakteristický ráz"

patison

 

druh tykve s diskovitými plody užívanými jako zelenina

patitul

 

název knihy umístěný na liché stránce před titulní stránkou

pato-

 

"první část složených slov 1. mající význam útrapa, vášeň; 2. značící vztah k nemoci"

patofobie

 

chorobný strach z nemoci

patofyziologie

 

nauka o chorobných pochodech a změnách funkcí organizmu v průběhu nemoci

patogen

 

živý původce nemoci (bakterie, vir, hniloba), choroboplodný zárodek

patogeneze

 

vznik a vývoj chorobných změn v těle

patogenita

 

choroboplodnost, schopnost choroboplodných zárodků vyvolat onemocnění

patogenní

 

choroboplodný, vyvolávající chorobu

patologie

 

obor zabývající se chorobnými jevy a pochody v organizmech

patopsychologie

 

nauka o chorobných stavech a úchylkách průběhu duševních pochodů

patos

 

"vzrušený stav, prudké hnutí mysli; vzletný způsob projevu"

patriarcha

 

"nejstarší člen, hlava rodiny; vážený, důstojný stařec; nejvyšší představitel církve"

patriarchát

 

"1. forma společenské struktury charakteristická vedoucí úlohou muže (otce), dědickou posloupností v mužské linii; 2. úřad a hodnost patriarchy, území jím spravované"

patriciát

 

zámožné měšťanstvo

patricij

 

"v antickém Řím plnoprávný občan; zámožný, bohatý občan"

patrimonium

 

"majetek zděděný po otci; svobodné pozemkové vlastnictví"

patriot

 

vlastenec

patriotizmus

 

vlastenectví, láska k rodišti

patristika

 

obor studující myšlení a teologů církevních otců

patrologie

 

obor teologie zabývající se literárním a historicko-kritickým studiem spisů církevních otců

patron

 

"ochránce, příznivec; divný člověk, podivín"

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.