Slova začinajíci na P

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno P

papaláš

 

vysoký funkcionář

papaverin

 

alkaloid obsažený v opiu

paperback

 

kniha, obv. menšího formátu, v měkké vazbě

papila

 

"bradavka, bradavčitý výrůstek, např. na sliznici nebo kůži; chloupek"

papilární

 

"týkající se kožních lišt; bradavkový"

papilom

 

druh nezhoubného nádoru

papirosa

 

cigareta s náustkem

papizmus

 

přiznávání veškeré církevní moci papeži

papovavir

 

živočišný vir způsobující nádorová onemocnění

pappenheimský

 

"znát své pappenheimské - znát své lidi, vědět, co v nich vězí; nedělat si iluze"

paprikáš

 

pokrm z kousků masa dušených na paprice a podlitých smetanou

papula

 

kožní pupenec, puchýř

papyrologie

 

věda studující staré texty (psané zejm. na papyrech)

papyrus

 

"šáchor papírodárný; rostlina, ze které se ve starověku vyráběla látka na psaní; tato látka; rukopis na něm psaný"

par avion

 

letecky, označení letecké zásilky

par example

 

například

par excellence

 

"především, hlavně, naprosto, v pravém smyslu slova; vynikající"

para

 

olejnaté semeno juvie ztepilé, juviový ořech

para-

 

"první část složených slov mající význam 1. vedle, spolu, při, skrze; 2. v lékařských názvech význam odlišný, nenormální; 3. v chemických názvech odvozený; 4. parašutistický"

parabelum

 

automatická pistole

parabola

 

"1. přirovnání, podobenství; 2. jedna z kuželoseček"

paraboloid

 

jedna z kvadrik, která vznikne otáčením paraboly kolem její osy

paráda

 

"nádhera, krása; přehlídka"

paradesant

 

výsadkář, příslušník paradesantního vojska, parašutista

paradesantní

 

"výsadkový, parašutistický; paradesantní vojsko - druh pozemního vojska speciálně vycvičeného k vysazení ze vzduchu"

paradigma

 

příklad, vzor, typ

paradox

 

"nesmyslnost, logicky neřešitelný rozpor; nepravděpodobnost, protismyslnost"

paradoxie

 

rozpor mezi několika různými tvrzeními

paradoxní

 

rozporný, protismyslný, zdánlivě nemožný

parafa

 

zkrácený podpis, podpisová značka

parafín

 

"1. směs vyšších uhlovodíků, bezbarvá nebo bílá hmota užívaná na výrobu svíček, v kosmetice; 2. nasycený uhlovodík, alkan"

parafiskál

 

oblast státních příjmů, které neplynou do státního rozpočtu

parafráze

 

"vyjádření stejného obsahu jiným způsobem; v umění volné zpracování cizí předlohy"

parafrázovaný

 

volně obměněný, vyjádřený jiným způsobem

parafrenie

 

paranoidní psychóza, duševní porucha, pobloudilost, scestné myšlení

paraganglion

 

uzlík tvořený chromatofinními buňkami u přední aorty

parageneze

 

společenství minerálů vytvořené jedním nerostotvorným procesem

paragliding

 

sportovní parašutistická disciplína se speciálně upraveným padákem

paragnóze

 

jasnovidnost

paragon

 

pokladní blok, účtenka

paragraf

 

"vymezená a číslem označená část zákona, právní normy, odborného spisu; grafická značka pro odsek"

paragrafie

 

porucha schopnosti psát

paragrafovaný

 

rozdělený, rozčleněný na paragrafy, vypracovaný do podoby paragrafů

paragram

 

slovní hříčka vzniklá záměnou nebo vypuštěním písmene

paraialie

 

nesprávná výslovnost, nahrazování správné hlásky jinou, patlavost

parakinéza

 

porucha souladnosti pohybů

paralaktický

 

související s paralaxou

paralaxa

 

"úhel, který svírají směry vedené ze dvou různých míst prostoru k pozorovanému tělesu; zdánlivý rozdíl polohy předmětu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst"

paralela

 

"rovnoběžka; obdoba, podobná skutečnost; srovnávání, přirovnávání"

paralelizmus

 

"souběžnost, rovnoběžnost; druh básnického přirovnání"

1 2 3 4 5 6 7 8 32 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.