Slova začinajíci na P

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno P

pandán

 

"1. doplňující protějšek; 2. africký keř nebo strom s voňavými květy, z jehož listů se pletou rohože a klobouky"

pandántiv

 

konstrukční prvek zprostředkující přechod ze základny do klenby kopule

pandemický

 

vyskytující se na velkém území

pandemie

 

hromadný výskyt infekčního onemocnění postihující obyvatelstvo bez prostorového omezení

pandemonium

 

"souhrn zlých duchů, démonů; sídlo démonů; vláda démonů"

panděro

 

velké břicho

pandora

 

malý drnkací nástroj

panegyrik

 

"slavnostní řeč, projev, chvalořeč; chvalořečník, oslavovatel, velebitel"

panem et circenses

 

chléb a hry

panenteizmus

 

názor na svět jako ztělesnění boha

panerotizmus

 

názor, že všemu vládne erotika

panevropeizmus

 

hnutí usilující o vytvoření jednotné Evropy

panfobie

 

chorobný strach ze všeho, z jakéhokoliv vzruchu v okolí, pantofobie

pangermanizmus

 

hnutí usilující o sjednocení všech Němců ve světě

panhelénský

 

týkající se celého Řecka, všech Řeků

panchromozie

 

citlivost fotografického materiálu na všechny barvy

panický

 

zděšený, vyplašený

panika

 

hromadné zděšení

pankáč

 

stoupenec hnutí punk

pankreas

 

slinivka břišní

pankreatický

 

související s pankreatem, týkající se pankreatu

panlogizmus

 

názor o všeobecnosti a vládě rozumu

panó

 

"1. deska, výplň, výplňkový dekorativní obraz, panel; 2. rovné sedlo krasojezdců"

panoptikum

 

"sbírka zajímavých předmětů, rarit (např. voskových figur); předvádění zvláštností"

panoráma

 

široký rozhled, celkový pohled na krajinu

panoramatický

 

mající ráz panoramatu, umožňující široký rozhled

panpsychizmus

 

názor o oduševnělosti světa

panrusizmus

 

hnutí usilující o sjednocení slovanských národů pod vládou ruského cara

pansexualizmus

 

teorie, že veškeré lidské jednání je založeno na sexu

panslavizmus

 

hnutí usilující o sjednocení slovanských národů

pansofie

 

všeobecná moudrost, univerzální poznání všeho

panspermizmus

 

hypotéza o přenosu zárodků života mezi kosmickými tělesy, panspermie

pant

 

"okenní nebo dveřní závěs; popruh; ústa, pusa, huba"

panta pléré theón

 

vše je plné bohů, východisko panteizmu

panta rhei

 

vše plyne

pantalony

 

kalhoty

panteizmus

 

názor o jednotě boha a světa, jejich totožnosti

pantenol

 

přípravek obsahující pantothenovou kyselinu (součást vitaminů B-komplexu)

panteon

 

"všem bohům; kruhový chrám zasvěcený všem bohům soubor bohů jednoho náboženství; budova určená k pohřbívání nejvýznamnějších příslušníků národa"

panter

 

levhart, leopard

panto-

 

první část složených slov mající význam vše-

pantofág

 

omnivor, všežravec

pantograf

 

"1. sběrač proudu z vrchního trolejového vedení; 2. pomůcka k zvětšování (zmenšování) obrazců"

pantomima

 

divadelní žánr, v němž je základem sdělení pohyb hercova těla, němohra

panturkizmus

 

hnutí usilující o zachování turecké říše a sjednocení všech turkotatarských národů

panty-up

 

dámské spodní kalhotky, které nadzvedávají zadní partie a tvarují postavu

panychida

 

"smuteční obřady v pravoslavné církvi; smuteční slavnost, tryzna"

panzootie

 

rychle se šířící nákaza postihující zvířata na velkém území

papacha

 

vysoká kožešinová čepice

papája

 

strom připomínající palmu, pěstovaný v tropech pro dužnaté jedlé bobule

1 2 3 4 5 6 7 8 32 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.