Slova začinajíci na P

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno P

paralelka

 

"vedlejší, pobočná třída; paralelní zařízení"

paralelní

 

"souběžný, rovnoběžný; současně probíhající"

paralexie

 

záměna slov při čtení

paralipomenon

 

dovětek, dodatek

paralogizmus

 

chybný závěr nebo úsudek z neznalosti

paralytický

 

"ochrnutý, postižený paralýzou; chorobný"

paralýza

 

těžký stupeň ochrnutí, obrna

paralyzátor

 

látka způsobující dočasné nebo trvalé ochrnutí organismu (např. bojové chemické látky)

paralyzér

 

osobní obranný prostředek okamžitě ochromující a zneškodňující útočníka, např. silným elektrickým výbojem

paralyzovat

 

ochromovat, zeslabovat, činit neškodným

paramagnetikum

 

látka, jejíž atomy mají nenulový magnetický moment

parametr

 

"měřítko, kritérium; pomocná proměnná; charakteristická veličina"

paramnézie

 

"porucha paměti; vzpomínání na události, které se nestaly"

parangon

 

písmo o velikosti 18 bodů

paranoia

 

psychická porucha vyznačující se bludy vztahovačnosti, podezíravosti nebo žárlivosti při plném zachování intelektu

paranoidní

 

související s paranoií

paranomie

 

"rozpor v zákonech; protizákonnost"

paranormální

 

mimo normalitu, neobyčejné schopnosti např. vnímání

paraparéza

 

částečné ochrnutí dolních končetin

parapet

 

"podokenní část stěny, poprsník; nízká zídka sloužící jako zábradlí"

paraple

 

deštník, slunečník

paraplegie

 

oboustranné úplné ochrnutí dolních končetin

parapsychologie

 

názor a praktiky mimosmyslového vnímání, psychotronika, metapsychologie

pararytmie

 

dva současné tepové rytmy

para-ski

 

kombinace sportovního parašutizmu a lyžování

parasympatikus

 

část autonomního nervstva vystupující z páteře

parašutista

 

výsadkář, paradesant

parašutistický

 

výsadkový, paradesantní

parašutizmus

 

seskoky z výsadkového letadla s použitím padáku

parataxe

 

souřadnost

parathormon

 

hormon příštítných žláz regulující metabolizmus vápníku

parátní

 

připravený, pohotový, okamžitě použitelný

paratonie

 

svalová igidita končetin při pasívních pohybech

paraván

 

zástěna, španělská stěna, plenta, ochranná stěna

parazit

 

"cizopasník; přížívník, vykořisťovatel"

parazitizmus

 

"cizopasnictví; příživnictví"

parazitologie

 

věda o cizopasnících

parazitovat

 

"cizopasit; být parazitem"

parazol

 

slunečník

parcela

 

pozemek

parcelace

 

rozdělování půdy na pozemky

parciální

 

dílčí, částečný

pard

 

společník, partner

pardál

 

černý levhart

pardon

 

"prominutí, odpuštění, milost; žádost o dovolení; omluva"

pare

 

jedna ze dvou nebo několika stejných listin, stejnopis, průpis, kopie

pareidolie

 

optický klam, zrakové vnímání, kdy je vjem dotvářen v neskutečné podobě

parekie

 

soužití dvou druhů živočichů, kdy jeden vyhledává jiného, který mu poskytuje ochranu

paremie

 

přísloví, pořekadlo, průpovídka

pareneze

 

nabádavá, povzbuzující řeč

1 2 3 4 5 6 7 8 32 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.