Slova začinajíci na C

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno C

chasan

 

představený židovské náboženské obce

chasidizmus

 

"judaistické hnutí v Palestině vyznačující se značným náboženským zanícením; východoevropské židovské náboženské hnutí požadující prostou víru a zbožnost a zrušení rozdílu mezi prostými věřícími a rabíny"

chasmofyt

 

rostlina přizpůsobená k životu na skalnatém terénu

chasuble

 

dlouhá vesta bez rukávů

check-in

 

odbavení cestujícího před odletem

check-point

 

kontrolní, hlídkové stanoviště

check-up

 

"kontrolní rozhovor, pohovor, prověrka, podrobné přezkoumání, konzultace; celkové lékařské vyšetření"

cheeseburger

 

karbanátek se sýrem v housce

cheilitida

 

zánět rtu

cheirospazmus

 

křeč svalů na rukou

chemický

 

týkající se chemie, související s chemií

chemie

 

nauka o složení hmoty a stavby látek, o reakcích a jevech, které tyto přeměny doprovázejí

chemikálie

 

"1. látka získaná chemickým procesem; 2. látka určená k uskutečnění chemické reakce"

chemisorpce

 

chemická sorpce

chemizmus

 

chemická stránka dějů nebo látek

chemlon

 

polyamidové vlákno

chemo-

 

první část složených slov mající význam chemie, chemický

chemoterapie

 

léčení pomocí chemických prostředků

cherakter

 

"povaha; souhrn vlastností, u člověka zejm. morálních; osobnost"

cherry

 

třešňový nebo višňový likér, griotka

cherubín

 

"anděl; krásná a dokonalá bytost"

chetitologie

 

obor zabývající se jazykem,historií a kulturou Chetitů

chí

 

v řecké abecedě znak pro hlásku ch

chianti

 

lehké červené italské víno

chiazma

 

křížení, zkřížení

chiazmus

 

slohový prostředek postavení slov křížem

chiliazmus

 

očekávání brzkého příchodu spasitele a jeho tisíciletého království před koncem světa

chiméra

 

"1. obluda, příšera; 2. přelud, klamná představa; 3. jedinec složený z geneticky rozdílných buněk 4. druh paryby s bizarním tvarem těla"

chinin

 

alkaloid z kůry chinovníku, lék proti malárii

chinook

 

"1. teplý, suchý vítr typu fénu na východních svazích Skalnatých hor; 2. vlhký vítr vanoucí z Tichého oceánu na západním pobřeží Severní Ameriky"

chinovník

 

tropický strom, v jehož kůře je obsažen chinin

chionograf

 

sněhoměr

chips

 

"1. skořicový odpad, zlomková skořice; 2. čipsy"

chiralita

 

geometrické uspořádání dvou struktur takové, že jsou vzájemně zrcadlovými obrazy

chiro-

 

první část složených slov mající význam ruka, ruční

chirologie

 

posunková řeč hluchoněmých

chiromantie

 

hádání, věštění z dlaně

chiropraxe

 

manipulační léčba v rámci reflexní terapie

chirurgie

 

obor lékařství léčící hlavně mechanickými výkony pomocí rukou nebo nástrojů a přístrojů při operačních výkonech

chistera

 

proutěný košíček ve tvaru lusku na chytání míčků

chitin

 

organická sloučenina podobná celulóze tvořící podstatnou složku struktury vyšších hub a členovců

chiton

 

"starořecký plátěný spodní oděv; řasnatý přepásaný ženský úbor při rytmice"

chloazma

 

nadměrné tvoření pigmentu v obličeji

chloramfenikol

 

antibiotikum

chlorela

 

zelená řasa užívaná k pokusné přípravě krmiv, popř. Jídla

chlorenchym

 

asimilační pletivo zelených rostlin

chlorid

 

sůl kyseliny chlorovodíkové

chlorit

 

zelený minerál ze skupiny slíd

chloro-

 

"první část složených slov mající význam 1. zelený, zelený list; 2. Chlor"

chloroform

 

prchavá bezbarvá kapalina nasládlého zápachu používaná jako rozpouštědlo, dříve narkotikum, trichlormetan

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.