chemizmus

Výraz (slovo) chemizmus a má tento význam:

chemická stránka dějů nebo látek

Další možné výrazy tohoto slova: chemismus



Další slova začinající na písmeno C

Slova s podobným názvem: biochemie, elektrochemie, fotochemie, geochemie, chemický

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.