chemikálie

Výraz (slovo) chemikálie má tyto významy:

  • 1. látka získaná chemickým procesem
  • 2. látka určená k uskutečnění chemické reakceDalší slova začinající na písmeno C

Slova s podobným názvem: biochemie, elektrochemie, fotochemie, geochemie, chemický

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.