Slova začinajíci na -

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno -

centrizmus

 

druhá část složených podstatných jmen mající význam soustředění moci do místa označeného první částí

emie

 

druhá část slov mající význam krev, látky v krvi obsažené

fág

 

druhá část složených slov mající význam hubení, ničení

fagie

 

druhá část složených slov mající význam hubení, ničení

fest

 

druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání

fikace

 

druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání

fil

 

druhá část složených podstatných jmen mající význam milovník, obdivovatel

filie

 

druhá část složených podstatných jmen mající význam záliba

filní

 

druhá část složených slov mající význam milující

fob

 

druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach

fobie

 

druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach

fon

 

druhá část složených podstatných jmen nesoucí význam reprodukuje zvuk

fonní

 

druhá část složených slov mající význam zvukový

gamie

 

druhá část složených slov mající význam snoubení, manželství

gate

 

druhá část složených slov mající význam politický nebo vládní skandál, aféra

geneze

 

druhá část složených slov mající význam vznik, zrod, původ

genní

 

druhá část složených přídavných jmen mající význam počátek, původ, způsobující, působící

graf

 

druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení

grafie

 

druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení vání, kreslení, tisk

gram

 

druhá část složených slov mající význam měřicí a zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení

iatrie

 

druhá část složených slov mající význam lékařství, léčení

kardie

 

druhá část složených slov mající význam srdce, srdeční

latrie

 

druhá část složených slov mající význam uctívání, zbožňování

lit

 

druhá část složených slov mající význam kámen, pevnost kamene

log

 

druhá část složených slov označující odborníka, teoretika, vzdělance v oboru

logie

 

druhá část složených slov označující nauku, vědu, vědní obor

lýza

 

druhá část složených slov mající význam rozklad

malacie

 

druhá část složených slov mající význam měknutí

manie

 

druhá část složených slov mající význam značné, chorobné zaujetí

metrie

 

"druhá část složených slov mající význam 1. aplikovaná věda; 2. metoda měření, kvantitativního určování"

morfie

 

druhá část složených slov mající význam tvar, tvarový, tvárnost

nomie

 

"druhá část složených slov mající význam 1. správa; 2. nauka"

patie

 

druhá část složeného slova mající význam choroba, chorobný stav, léčení

pedie

 

druhá část složených slov mající význam výchova, nápravná výchova

penie

 

druhá část složeného slova mající význam nedostatek, nedostatečný

pexa

 

druhá část složených slov mající význam připevnění (tkáně, orgánu)

plegie

 

druhá část složených slov mající význam ochrnutí, mrtvice

ptera

 

druhá část složených slov mající význam křídla

ragie

 

druhá část složených slov mající význam výron, vytékání, krvácení

rea

 

druhá část složených slov mající význam vytékání, výtok, výron, odtékání, odtok

skopie

 

druhá část složených slov mající význam zjišťující, detektující

téka

 

"druhá část složených slov mající význam 1. sbírka; 2. Schránka"

terapie

 

druhá část složených slov mající význam léčení, způsob léčení

tomie

 

druhá část složených slov mající význam řezání, chirurgický zákrok

trial

 

druhá část složených slov mající význam zkouška, závod, např. cyklotrial

trofie

 

druhá část složených slov mající význam růst, výživa

urie

 

druhá část složených slov mající význam moč

vorní

 

druhá část složených slov mající význam žravý, živící se

zoa

 

druhá část složených slov mající význam živočich, živočišný

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.