morfie

Výraz (slovo) morfie a má tento význam:

druhá část složených slov mající význam tvar, tvarový, tvárnostDalší slova začinající na písmeno -

Slova s podobným názvem: ante mortem, fata morgána, memento mori, rigor mortis, salto mortale

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.