fág

Výraz (slovo) fág a má tento význam:

druhá část složených slov mající význam hubení, ničeníDalší slova začinající na písmeno -

Slova s podobným názvem: fagie

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.