heterolýza

Výraz (slovo) heterolýza a má tento význam:

heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu

Další možné výrazy tohoto slova: heterolysaDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: hetéra, hetérizmus, hetero-, heterocyklický, heterofág

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.