fototeodolit

Výraz (slovo) fototeodolit a má tento význam:

fotografický přístroj na získávání pozemních fotogrammetrických snímkůDalší slova začinající na písmeno F

Slova s podobným názvem: foto-, fotodokumentace, fotoelektrický, fotogenický, fotografie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.