fotoelektrický

Výraz (slovo) fotoelektrický a má tento význam:

související se vzájemným působením elektromagnetického záření a látkyDalší slova začinající na písmeno F

Slova s podobným názvem: foto-, fotodokumentace, fotogenický, fotografie, fotogram

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.