fotodokumentace

Výraz (slovo) fotodokumentace a má tento význam:

dokumentace pomocí fotografického materiáluDalší slova začinající na písmeno F

Slova s podobným názvem: foto-, fotoelektrický, fotogenický, fotografie, fotogram

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.