ornamentika

Výraz (slovo) ornamentika má tyto významy:

  • soubor motivů užívaných v ornamentu
  • ornamentalistikaDalší slova začinající na písmeno O

Slova s podobným názvem: aggiornamento, flíglhorna, horna, ornament, ornamentace

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.