ornamentace

Výraz (slovo) ornamentace a má tento význam:

výzdoba ornamentemDalší slova začinající na písmeno O

Slova s podobným názvem: aggiornamento, flíglhorna, horna, ornament, ornamentalistika

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.