invariance

Výraz (slovo) invariance a má tento význam:

neměnnost, stálost jevů nebo veličin vůči změnámDalší slova začinající na písmeno I

Slova s podobným názvem: invalida, invalidita, invar, invariant, invariantní

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.