invalida

Výraz (slovo) invalida a má tento význam:

člověk neschopný práce, voják neschopný služby pro nepříznivý zdravotní stavDalší slova začinající na písmeno I

Slova s podobným názvem: invalidita, invar, invariance, invariant, invariantní

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.