elipsoid

Výraz (slovo) elipsoid a má tento význam:

kvadrika, která vznikne otáčením elipsy kolem některé z jejích osDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: elipsa, elipsovitý, eliptický, heliport

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.