elipsa

Výraz (slovo) elipsa má tyto významy:

  • 1. jedna z kuželoseček
  • 2. nevyjadřování slov nebo vět podle daného větného schématu očekávaných, výpustkaDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: elipsoid, elipsovitý, eliptický, heliport

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.